เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไปในเขตรับผิดชอบ . . .
22 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัส . . . 16,140 / เปิด : 10 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง . . .
09 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเคร . . . 16,585 / เปิด : 12 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล . . .
05 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาป้ายป . . . 3,100 / เปิด : 7 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 64027219426 . . .
05 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป . . . 8,800 / เปิด : 38 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) . . .
05 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่ . . . 53,250 / เปิด : 10 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (ป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตัั้ง) ขนาด 2.44 x 2 เมตร . . .
05 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (ป้ . . . 40,000 / เปิด : 18 ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP