เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

แหล่งท่องเที่ยว • เชียงดาว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

สินค้า OTOP

สินค้า OTOP และงานสินค้าส่งเสริมอาชีพ ตำบลทุ่งข้าวพวง

กรุณาเลือกเมนูสินค้าโอทอป OTOP

⇒ สินค้าโอทอป ตะกร้าสาน

⇒ สินค้าโอทอป น้ำมันนวดสมุนไพร

⇒ งานส่งเสริมอาชีพ หมูหลุม

⇒ งานส่งเสริมอาชีพ กล้วยฉาบ

โอท๊อปทุ่งข้าวพวง1

โอทอปทุ่งข้าวพวง2

โอท๊อปทุ่งข้าวพวง3

โอท๊อปทุ่งข้าวพวง4

 
 

ตะกร้าสาน

น้ำมันนวดสมุนไพร

เลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงเป็ด

กล้วยฉาบ

ข่าวเด่นวันนี้ May 2019 (Link)


UP TO TOP

ถวายพระพรในหลวงคลิก

( ปิด CLOSE )

กู้ภัยทุ่งข้าวพวง

( ปิด CLOSE. )