เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 . . .
12 ตุลาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอม . . . - / เปิด : 0 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 . . .
12 ตุลาคม 2563 : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื . . . - / เปิด : 0 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน . . .
01 ตุลาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ . . . 32,480 / เปิด : 33 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 . . .
30 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ . . . 8,000-15,000 / เปิด : 23 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA . . .
29 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำร . . . 5,670 / เปิด : 31 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Prinnter) . . .
23 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิม . . . 3,890 / เปิด : 12 ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP