เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจะฟะ แสงจันทร์) . . .
12 มกราคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน . . . 442,000 / เปิด : 2 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก . . .
11 มกราคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม . . . 18,555.60 / เปิด : 1 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง . . .
08 มกราคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร . . . 17,254.37 / เปิด : 2 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสุดุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป . . .
04 มกราคม 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัส . . . 11,115 / เปิด : 4 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป . . .
29 ธันวาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก . . . 35,000 / เปิด : 2 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเป้า . . .
28 ธันวาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ . . . 73,000 / เปิด : 2 ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP