เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK BANNER

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียน สปช.105/29 . . .
27 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ... ( เปิด : 18 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) Canon GP-405/iR-3300 . . .
27 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื ... ( เปิด : 7 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผล.8358 ชม . . .
27 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเ ... ( เปิด : 14 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เลื่อยโซ่ยนต์ . . .
25 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเ ... ( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกดิน ฝายห้วยทรายขาวและฝายทุ่งยาวบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 . . .
22 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกดิน ฝายห้วยทรายขาวแ ... ( เปิด : 21 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ . . .
22 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเ ... ( เปิด : 15 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
19 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในก ... ( เปิด : 15 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
19 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อใช้ใน ... ( เปิด : 20 ) ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP