เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK BANNER

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
    สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง) . . .
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 102 ) ดูเพิ่มเติม ...
    สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4) . . .
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 43 ) ดูเพิ่มเติม ...
    สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 (ทางเข้าหย่อมบ้านดอยนาหลวง) . . .
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 32 ) ดูเพิ่มเติม ...
    สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ ซอยบ้านนายอะเล อมรวิวัฒน์) . . .
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 38 ) ดูเพิ่มเติม ...
    ประกาศราคากลาง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง) . . .
18 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 25 ) ดูเพิ่มเติม ...
    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 (ซอยหมวด 4) . . .
18 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 33 ) ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP