เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง . . .
16 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง . . . 579,000 / เปิด : 19 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ . . .
10 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและ . . . 10,860.50 / เปิด : 5 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยตีนตั่ง . . .
10 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง . . . 579,000 / เปิด : 10 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อและวิทยุไฟฟ้าและวิทยุใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป . . .
06 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อและ . . . 10,945 / เปิด : 2 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้ายติดเครน . . .
06 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม พร . . . 10,070 / เปิด : 5 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต . . .
05 พฤศจิกายน 2563 : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ . . . 21,000 / เปิด : 30 ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP