เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK BANNER

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ . . .
30 มิถุนายน 2563 : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ... ( เปิด : 17 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ . . .
26 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางว ... ( เปิด : 1 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยค 6692 . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ย ... ( เปิด : 5 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน 842 หน้า . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด B4 จำนวน ... ( เปิด : 7 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผล 8358 . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็กและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ย ... ( เปิด : 5 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 120 ลิตร มีล้อ แบบฝามีช่องทิ้ง จำนวน 8 ใบ . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 12 ... ( เปิด : 1 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon GP - 405/iR - 3300 . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ... ( เปิด : 10 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ล่วนกลาง ผอ-3044 . . .
25 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม พร้อมเ ... ( เปิด : 7 ) ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ . . .
22 มิถุนายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ... ( เปิด : 2 ) ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP