เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แบบสำรวจ - โพล

Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Baidu Spark

LINK BANNER

LINK ช่องทางลัด

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน . . .
18 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก . . . 53,032 / เปิด : 7 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและะเบียนทรัพย์สิน . . .
18 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อ . . . 63,380 / เปิด : 8 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชักและเก้าอี้ทำงานแบบมีแขนและพนักพิง . . .
17 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต . . . 31,500 / เปิด : 4 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุตและเก้าอี้ทำงาน . . .
17 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต . . . 31,550 / เปิด : 6 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) . . .
17 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก . . . 12,000 / เปิด : 1 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ . . .
17 กันยายน 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้ . . . 13,744 / เปิด : 1 ดูเพิ่มเติม ...

UP TO TOP