Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
แผนที่วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

คลิก... แผนที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุศรีสามรักษ์ GPS By.GoogleMap : 19.535592, 98.961603

• วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ •

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

••• วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เชิญสักการะบูชาพระธาตุุศรีสามรักษ์ ,
สักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบ้านห้วยตีนตั่ง
บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
•• การเดินทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 107
จนถึงทางแยกเมืองงาย ให้แยกมาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178
(ทางเดียวกับขึ้นดอยอ่างขาง)
จนถึงหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
วัดพระธาตุศรีสามรักษ์จะอยู่ติดถนนทางหลวง 1178 (กม.ที่ 13-14)
หากมาทางตัว อ.เชียงดาว จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน
(ตรงข้ามเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง)
รวมระยะทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ)
ถึงพระธาตุุศรีสามรักษ์ระยะทาง 21 กิโลเมตร
• เส้นทางวัดพระธาตุศรีสามรักษ์
สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์1

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์2

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์3

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์4

วัดพระธาตุุศรีสามรักษ์5UP TO TOP