Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ
แผนที่ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ

คลิก... แผนที่ดอยดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ GPS By.GoogleMap : 19.313970, 98.832440

• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ •

ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

••• ดอยแม่ตะมาน สันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ชมทะเลหมอกบรรยากาศธรรมชาติ มีลานกางเต้น
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, ถึง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ให้เลี้ยวซ้ายที่แยก
จากทางหลวง 107 กม.ที่ 67 ต.แม่นะ
• แยกทางเข้าดอยแม่ตะมาน • พิกัด GPS คลิก
• ดอยแม่ตะมานพิกัด • พิกัด GPS คลิก
ทางแยกจาก ทางหลวง 107 กม.ที่ 67 ต.แม่นะ เข้าถึงดอยแม่ตะมาน คลิก
ระยะทาง 21 กม. (เส้นสีแดง)

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ
คลิกดูรูปใหญ่... แผนที่ทางแยกจากทางหลวง 107 กม.ที่ 67 ต.แม่นะ แยกเข้าดอยแม่ตะมาน ระยะทาง 21 กม.

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ


UP TO TOP