Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า
แผนที่โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า

คลิก... แผนที่โครงการหลวง บ้านห้วยเป้า GPS By.GoogleMap : 19.573361, 98.954917

• ดอยหลวงเชียงดาว •

โครงการหลวง บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

••• โครงการหลวงห้วยเป้า
ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านห้วยเป้า
ชมพันธุ์ไม้โครงการหลวงนานาชนิด ,พักรถ ถ่ายรูปผ่อนคลาย
มีร้านกาแฟบริการ, มีห้องน้ำบริการ
•• การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว
ถึงทางแยกเมืองงาย อ.เชียงดาว ให้มาทาง
ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 18 กม. (ทางเดียวกับขึ้นดอยอ่างขาง)
ทางหลวง 1178 กม.ที่ 18 เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง
อยู่ติดถนนทางหลวง 1178 กิโลเมตรที่ 18 อยู่ทางด้านขวามือ
ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์ ถึง โครงการหลวงรวม 93 กิโลเมตร
• เส้นทาง โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า
สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.00 - 16.30 ทุกวัน

โครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

กาแฟโครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว

โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยเป้าเชียงดาว

ทางหลวง1178

ทางแยกเมืองงาย

ทางหลวงดอยอ่างขาง

ทางหลวง107

ทางหลวง107-1178

ดอยอ่างขาง

โครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

กาแฟสดโครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

กระชายดำโครงการหลวงห้วยเป้า

โครงการหลวงห้วยเป้า

ผักสลัดโครงการหลวงห้วยเป้า

องุ่นโครงการหลวงห้วยเป้าUP TO TOP