Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่ถ้ำเชียงดาว
แผนที่ถ้ำเชียงดาว

คลิก... แผนที่ถ้ำเชียงดาว GPS By.GoogleMap : 19.394500, 98.928500

• ดอยหลวงเชียงดาว •

ถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• • • ถ้ำเชียงดาว
หมู่บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อย
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม
มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำ ไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ
รวมกันเป็นสระน้ำหน้าถ้ำ
มีปลาหน้าถ้ำ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
• ถ้ำพระนอน ยาว 360 ม.
• ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
• ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม.
ถ้ำแรกจะเป็นถ้ำพระนอน ต้องเสียค่าบำรุงไฟฟ้า 20 บาท
หากต้องการชมถ้ำอื่นๆ มีไกด์ชาวบ้านนำทาง
ต้องเสียค่าไกด์ 100 บาท เหมาจ่ายไปได้ครบทุกถ้ำ


ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำพระนอนเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำพระนอน

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

การเดินทาง

••• ถ้ำเชียงดาว
หมู่บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
••• การเดินทาง
จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - แม่จัน)
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, ถึงตัว อ.เชียงดาว
ถึงทางแยกให้มาทาง ทางหลวงชนบท 3024
จากทางหลวงชนบท 3024 , 3 กิโลเมตร จะถึงถ้ำเชียงดาว
ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์
ถึงถ้ำเชียงดาวระยะทาง 72 กิโลเมตร

ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว


UP TO TOP