Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่วัดถ้ำฝาปล่อง
แผนที่วัดถ้ำผาปล่อง

คลิก... วัดถ้ำผาปล่อง GPS By.GoogleMap : 19.402092, 98.918047

• ดอยหลวงเชียงดาว •

วัดถ้ำผาปล่อง

••• อยู่ที่ หมู่บ้านบ้านถ้ำ
ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ก่อตั้งโดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโรในปี พ.ศ.2503
ระยะทางจาก อ.เมือง เชียงใหม่ (สี่แยกข่วงสิงห์) 74 กิโลเมตร
ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 แยกเข้า
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3024
ใช้เส้นทางการเดินทางเดียวกับถ้ำเชียงดาว
ระยะทางห่างจาก ถ้ำเชียงดาว 2 กิโลเมตร (จะถึงถ้ำเชียงดาวก่อน)
ทางขึ้นใช้บันได 510 ขั้น ขึ้นไปจนถึงสำนักสงฆ์
บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

ประวัติหลวงปู่สิม

••• ประวัติหลวงปู่สิมพอสังเขป
พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ท่านมีนามเดิมว่า สิม วงศ์เข็มมา
เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2452
เมื่อท่านอายุ 17 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร
ณ วัดศรีรัตนาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อท่านอายุครบบวช
ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดศรีจันทราวาส อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 ,
ในปี พ.ศ. 2510 ด้วยปัญหาสุขภาพของหลวงปู่สิม
จึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทุกวัดที่ท่านดูแลอยู่
จากนั้นท่านมาจำพรรษา ณ ถ้ำผาปล่องตลอดมา
อายุของหลวงปู่ 82 ปี 9 เดือน 19 วัน
อายุพรรษา 63 พรรษา
มรณะภาพวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2535
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่องเชียงดาว ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่อง
ถ้ำผาปล่องเชียงดาว ถ้ำผาปล่องเชียงดาว
ถ้ำผาปล่อง ถ้ำผาปล่อง


UP TO TOP