Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่น้ำตกศรีสังวาลย์
แผนที่น้ำตกศรีสังวาลย์

คลิก... แผนที่น้ำตกศรีสังวาลย์ GPS By.GoogleMap : 19.628808, 98.956525

• ดอยหลวงเชียงดาว •

น้ำตกศรีสังวาลย์ เชียงดาว

• • • เมื่อปี พ.ศ. 2410 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกายหารที่น้ำตกบ้านนาหวาย
และพระราชทานชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกศรีสังวาลย์
เป็นน้ำตกหินปูนมีความกว้างประมาณ 10 - 12 เมตร มีความสูงประมาณ 20 เมตร
ลักษณะของน้ำตกจะลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 คะนึงหา ชั้นที่ 2 ช่องธารา ชั้นที่ 3 งามนที และชั้นที่ 4 ศรีสังวาลย์
สามารถเดินขึ้นตัว น้ำตกได้ ง่าย เพราะเป็นหินปูนจึงทำให้ไม่ลื่น
บริเวณน้ำตกมีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ ขึ้นบรรยากาศ
ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อน

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกนาหวายเชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

waterfall

waterfall waterfall

waterfall

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

waterfall

waterfall

waterfall

การเดินทาง

••• น้ำตกศรีสังวาลย์
ที่ตั้ง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - แม่จัน)
ผ่าน อ.เม่ริม, อ.แม่แตง, ถึง อ.เชียงดาว ถึงทางแยกเมืองงายให้มาทาง
ทางหลวงหมายเลข 1178 (ทางเดียวกับขึ้นดอยอ่างขาง)
อีก 24 กิโลเมตร ถึงบ้านนาหวาย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีก 150 เมตร จนถึงน้ำตก
ระยะทางจาก 4 แยกข่วงสิงห์ ถึงน้ำตก ประมาณ 100 กิโลเมตร

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

น้ำตกศรีสังวาลย์เชียงดาว

ทางหลวง107 เส้นทางน้ำตกศรีสังวาลย์

เส้นทางน้ำตกศรีสังวาลย์ เส้นทางน้ำตกศรีสังวาลย์

เส้นทางน้ำตกศรีสังวาลย์ เส้นทางน้ำตกศรีสังวาลย์


UP TO TOP