Backgrund.Color
mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai/

อัตราแรกเปลี่ยนเงินบาท
แผนที่ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
แผนที่ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

คลิก... แผนที่ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว GPS By.GoogleMap : 19.247674,98.968645

• ดอยหลวงเชียงดาว •

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

••• ตั้งอยู่ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
( เขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว )
เป็นปางช้างขนาดใหญ่ จัดการแสดงทุกวัน
ชมการแสดงของช้างแสนรู้ ตั้งอยู่บน
ทางหลวงหมายเลข 107 กิโลเมตรที่ 56 การเดินทาง
หากมาจาก อ.เมือง เชียงใหม่ จะอยู่ทางขวามือ
การเดินทางจาก อ.เมือง (สี่แยกข่วงสิงห์)
ผ่าน อ.แม่ริม, อ.แม่แตง
ถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวระยะทาง 51.5 กิโลเมตร

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว


UP TO TOP