mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สินค้าโอทอป

สินค้า OTOP และงานส่งเสริมอาชีพ
ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


โอท๊อปทุ่งข้าวพวง1

arrow ตะกร้าสานโอทอปทุ่งข้าวพวง2

arrow น้ำมันนวดสมุนไพรโอท๊อปทุ่งข้าวพวง3

arrow เลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงเป็ดโอท๊อปทุ่งข้าวพวง4

arrow กล้วยฉาบโอท๊อปทุ่งข้าวพวง5

arrow น้ำพริกนรกUP TO TOP