mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
แก้ไข
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
2.1
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)
July 2020
pdf 246.5186 (kB)
2.2
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
July 2020
pdf 73.4932 (kB)

*******

 


UP TO TOP