mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน

3. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
แก้ไข
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
3.1
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
July 2020
pdf 73.4932 (kB)

*******

 


UP TO TOP