mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน

4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
แก้ไข
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
4.1
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
July 2020
pdf 175.1377 (kB)
4.2
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
July 2020
pdf 0.9603 (MB)

*******

 


UP TO TOP