mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

คู่มือปฎิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
ปรับปรุง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1
คู่มือประชาชน
July 2020
pdf 3.1217 (MB)
2
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
July 2020
pdf 336.5039 (kB)
3
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
July 2020
pdf 258.8018 (kB)

*******

 


UP TO TOP