ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 11 มกราคม 2566
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 14 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 48 )
  : ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE
 รายละเอียด : 14 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
 14 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 38 )
  : สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียนและประชาชน
 รายละเอียด : (PDF) สื่อฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ม ... ดูเพิ่มเติม
 26 เมษายน 2566 ( เปิด : 77 )
  : ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 รายละเอียด : 26 เมษายน 2566 (PDF) ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินแล ... ดูเพิ่มเติม
 04 เมษายน 2566 ( เปิด : 44 )
  : เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภ ... ดูเพิ่มเติม
 04 เมษายน 2566 ( เปิด : 79 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกาดมั่วครัวฮอมประจำปี 2566 ในวันที่ 11 เม.ย.2566
 รายละเอียด : 4 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมกาดมั ... ดูเพิ่มเติม
 03 เมษายน 2566 ( เปิด : 24 )
  : ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
 รายละเอียด : 3 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ ... ดูเพิ่มเติม
 03 เมษายน 2566 ( เปิด : 20 )
  : ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายละเอียด : 3 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพย ... ดูเพิ่มเติม
 31 มีนาคม 2566 ( เปิด : 29 )
  : รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายละเอียด : PDF รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่า ... ดูเพิ่มเติม
 30 มีนาคม 2566 ( เปิด : 108 )
  : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
 รายละเอียด : (PDF) 30 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีส ... ดูเพิ่มเติม
 15 มีนาคม 2566 ( เปิด : 113 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
 รายละเอียด : (PDF) 15 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การรับสมัครนั ... ดูเพิ่มเติม
 14 มีนาคม 2566 ( เปิด : 104 )
  : แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 17 มี.ค.2566 พื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงที่ได้รับผลกระทบได้แก่
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 การไฟฟ้าฯ ... ดูเพิ่มเติม