ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 22 กุมภาพันธ์ 2565
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 06 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 23 )
  : ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 รายละเอียด : 6 ตุลาคม 2565 (PDF) ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ... ดูเพิ่มเติม
 06 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 47 )
  : ประกาศ 6 ต.ค.2565 เวลา 10.00 น. สะพานไม้ชั่วคราว บ.ห้วยทรายขาว - บ.สบงาย สามารถใช้งานได้แล้ว
 รายละเอียด : ประกาศแจ้งให้ทราบ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สะพานเชื่อม บ.ห้ ... ดูเพิ่มเติม
 05 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 22 )
  : ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี ... ดูเพิ่มเติม
 23 กันยายน 2565 ( เปิด : 61 )
  : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายละเอียด : PDF ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบ ... ดูเพิ่มเติม
 12 กันยายน 2565 ( เปิด : 37 )
  : ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวง ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแม่น้ำปิงให้เฝ้าระวังอุทกภัย
 รายละเอียด : วันที่ 12 กันยายน 2565 (PDF) ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
 11 สิงหาคม 2565 ( เปิด : 159 )
  : สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด จังหวัดเชียง ... ดูเพิ่มเติม
 08 สิงหาคม 2565 ( เปิด : 52 )
  : ประกาศเรื่องสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 2565
 รายละเอียด : รายละเอียด PDF : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง สรุปผลรับฟังความค ... ดูเพิ่มเติม
 12 กรกฏาคม 2565 ( เปิด : 87 )
  : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... ดูเพิ่มเติม
 11 กรกฏาคม 2565 ( เปิด : 71 )
  : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และร่างเทศบัญญัติฯ
 รายละเอียด : PDF ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ... ดูเพิ่มเติม
 11 กรกฏาคม 2565 ( เปิด : 332 )
  : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ / หรือปล่อยสุนัขและแมว
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเทศบัญญัติเทศบา ... ดูเพิ่มเติม
 09 กรกฏาคม 2565 ( เปิด : 103 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้สนใจ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ กำหนดการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ทต. ... ดูเพิ่มเติม
 08 กรกฏาคม 2565 ( เปิด : 89 )
  : การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ 1/2565
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การเปิดการเรียนก ... ดูเพิ่มเติม
 29 มิถุนายน 2565 ( เปิด : 115 )
  : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายละเอียด : 29 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ (PDF) ทต.ทุ่งข้าวพวง รับลงทะเบียนผู้สู ... ดูเพิ่มเติม