ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 11 มกราคม 2566
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 02 ตุลาคม 2566 ( เปิด : 61 )
  : ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง การสำรวจที่ดินแล ... ดูเพิ่มเติม
 02 ตุลาคม 2566 ( เปิด : 25 )
  : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลา ... ดูเพิ่มเติม
 19 กันยายน 2566 ( เปิด : 98 )
  : ประกาศใช้ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 รายละเอียด : 19 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง ประกาศใช้เทศ ... ดูเพิ่มเติม
 15 กันยายน 2566 ( เปิด : 55 )
  : การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ : 15 กันยายน 2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยั ... ดูเพิ่มเติม
 06 กันยายน 2566 ( เปิด : 57 )
  : การไฟฟ้าฯ แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า พื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ : 6 กันยายน 2566 (รายละเอียด PDF) การไฟฟ้าฯ แจ้งหยุดจ่า ... ดูเพิ่มเติม
 05 กันยายน 2566 ( เปิด : 100 )
  : เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ทต.ทุ่งข้าวพวง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจสอ ... ดูเพิ่มเติม
 28 สิงหาคม 2566 ( เปิด : 92 )
  : การไฟฟ้าฯ แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า พื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงที่ได้รับผลกระทบได้แก่
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 28 สิงหาคม 2566 (รายละเอียด PDF) การไฟฟ้าฯ แจ้งหยุดจ่าย ... ดูเพิ่มเติม
 08 สิงหาคม 2566 ( เปิด : 40 )
  : เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
 รายละเอียด : 8 สิงหาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง PDF เรื่อง ขอเชิญชวนประ ... ดูเพิ่มเติม
 05 สิงหาคม 2566 ( เปิด : 111 )
  : แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ 10 ส.ค. 2566 พื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงที่ได้รับผลกระทบได้แก่
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 5 สิงหาคม 2566 (รายละเอียด PDF) การไฟฟ้าฯ แจ้งหยุดจ่ายก ... ดูเพิ่มเติม
 27 กรกฎาคม 2566 ( เปิด : 79 )
  : ประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) 27 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่องเลื่อนกำหนดชำระภ ... ดูเพิ่มเติม
 24 กรกฎาคม 2566 ( เปิด : 71 )
  : ประชาสัมพันธ์ กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
 รายละเอียด : 24 กรกฎาคม 2566 (รายละเอียด PDF) ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชำระภาษีที่ ... ดูเพิ่มเติม