ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 22 กุมภาพันธ์ 2565
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 26 มกราคม 2566 ( เปิด : 41 )
  : คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ที่ 001/2566 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 รายละเอียด : (PDF) 26 มกราคม 2566 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
 26 มกราคม 2566 ( เปิด : 108 )
  : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งข้า ... ดูเพิ่มเติม
 13 มกราคม 2566 ( เปิด : 59 )
  : การไฟฟ้าฯแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าในวันที่ 18 ม.ค.2566 มีผลกระทบพื้นที่ แม่กอนและปางเบาะ
 รายละเอียด : (PDF) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาว แจ้ง ... ดูเพิ่มเติม
 13 มกราคม 2566 ( เปิด : 55 )
  : ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ (นักทรัพยากรบุคคล)
 รายละเอียด : (PDF) เรื่อง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จ ... ดูเพิ่มเติม
 13 มกราคม 2566 ( เปิด : 39 )
  : ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ (นักพัฒนาชุมชน)
 รายละเอียด : (PDF) เรื่อง ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จ ... ดูเพิ่มเติม
 08 มกราคม 2566 ( เปิด : 56 )
  : กำหนดการ การออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบล ประจำเดือน ในวันที่ 10 มกราคม 2566
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม 2566 กำหนดการ การออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังช ... ดูเพิ่มเติม
 06 มกราคม 2566 ( เปิด : 75 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลฯ
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
 28 ธันวาคม 2565 ( เปิด : 68 )
  : กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (นักพัฒนาชุมชน)
 รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานป ... ดูเพิ่มเติม
 28 ธันวาคม 2565 ( เปิด : 70 )
  : กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (นักทรัพยากรบุคคล)
 รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานป ... ดูเพิ่มเติม
 28 ธันวาคม 2565 ( เปิด : 54 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน ทำการคัดแยกขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน
 รายละเอียด : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนปร ... ดูเพิ่มเติม
 27 ธันวาคม 2565 ( เปิด : 63 )
  : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชิญแวะใช้บริการได้
 รายละเอียด : 27 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชน นั ... ดูเพิ่มเติม