ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

16 พฤษภาคม 2566
: ประชุมหารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องการเปิด รร.ผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
28 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 76 )
: กู้ภัยอินทรี ร่วมเลี้ยงโรงทานในงาน สรงน้ำพระธาตุโชติกาเจดีย์ยามหามงคลศรีทุ่งข้าวพวง
รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 63 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมอบรมและปลูกป่าโครงการ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ.แม่กอน
รายละเอียด : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นา ... ดูเพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 29 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้าน ล้างทำความสะอาดบริเวณวัดนันติยาราม หมู่ 3
รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 97 )
: โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง 2566
รายละเอียด : 19 พฤษภาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่ ... ดูเพิ่มเติม
18 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 34 )
: ท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ สภ.นาหวาย
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศ ... ดูเพิ่มเติม
16 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 64 )
: ประชุมหารือร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องการเปิด รร.ผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 26 )
: กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง ช่วยเหลือรถติดหล่ม ณ หย่อมบ้านดอยนาหลวง
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ กู้ภัยอิ ... ดูเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 34 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ล้างทำความสะอาด ศาลาวัดนันติยาราม หมู่ 3
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 58 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดฝึกอบรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2566
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดฝึก ... ดูเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 73 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านรองนายกฯ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน ในพื้นที่ตำบล
รายละเอียด : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นา ... ดูเพิ่มเติม
01 พฤษภาคม 2566 ( เปิด : 92 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย ท่านรองนายกฯ วไลพร มอบรถเข็นคนพิการ ณ หย่อมบ้านแม่จาเหนือ
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย นา ... ดูเพิ่มเติม
29 เมษายน 2566 ( เปิด : 69 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ระงับอัคคีภัยเหตุไฟไหม้บ้านพักครู รร.บ้านห้วยเป้า
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
26 เมษายน 2566 ( เปิด : 62 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
รายละเอียด : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย นางภู ... ดูเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566 ( เปิด : 113 )
: ท่านปลัดฯ สฤษดิ์ เข้าร่วมการประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2566
รายละเอียด : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8:00 น. เทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
24 เมษายน 2566 ( เปิด : 35 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ล้างทำความสะอาดบริเวณวัดสว่างมงคล บ.ห้วยทรายขาว
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม