ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

30 พฤษภาคม 2567
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมประชุมประชาคม ณ แม่จาเหนือ
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 51 )
: นำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน ร่วมพิธีและเลี้ยงโรงทาน ในงานทำบุญสรงน้ำพระธาตุแสงก๋า
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.09 น. ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 27 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงดาว ณ ศาลเจ้าหลวงคำแดง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง โ ... ดูเพิ่มเติม
19 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 50 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินการประชุมประชาคม บ้านห้วยทรายขาว
รายละเอียด : 19 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโ ... ดูเพิ่มเติม
18 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 14 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการเสียภาษีให้กับประชาชน ณ หย่อมบ้านปางเบาะ
รายละเอียด : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 กองคลัง เทศบาลตำบลท ... ดูเพิ่มเติม
18 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 15 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินการประชุมประชาคม หย่อมบ้านปางเบาะ
รายละเอียด : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00 น. ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
17 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 13 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ อช.ผาแดง สำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการของเทศบาล
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
17 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 29 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินการประชุมประชาคม บ้านแม่จา
รายละเอียด : 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. งานยุทธศาสตร์และงบ ... ดูเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 36 )
: งานป้องกันฯ ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
รายละเอียด : 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเ ... ดูเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 22 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินการประชุมประชาคม บ้านห้วยตีนตั่ง
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 6.30 น. งานยุทธ ... ดูเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 34 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการเสียภาษีให้กับประชาชน ณ บ.ขุนคอง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 กองคลัง เทศบาลตำบ ... ดูเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 28 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินการประชุมประชาคม บ้านขุนคอง
รายละเอียด : 13 มิถุนายน 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นายศรีวอน ... ดูเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 16 )
: นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หย่อมบ้านท่าสุด
รายละเอียด : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 37 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่5
รายละเอียด : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่งข้า ... ดูเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 23 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ดำเนินการประชุมประชาคม หมู่3
รายละเอียด : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม