ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด ...

15 สิงหาคม 2565
: พิธีมอบบ้านครัวเรือนยากจน โครงการ ซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มฯ ณ หย่อมบ้านปางเบาะ
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 พิธีมอบบ้านครัวเรือนยาก ... ดูเพิ่มเติม
06 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 39 )
: 4-6 ต.ค.2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมสร้างสะพานไม้ชั่วคราว บ.ห้วยทรายขาว-บ.สบงาย
รายละเอียด : 4 - 6 ตุลาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง , ทต.พระธาตุปู ... ดูเพิ่มเติม
05 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 23 )
: นำโดยท่านปลัดฯ สฤษดิ์ ตรวจสอบไหล่ทางชำรุดเสียหาย และท่อระบายน้ำอุดตัน บ.แม่กอน
รายละเอียด : วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง โดย นายสฤษ ... ดูเพิ่มเติม
04 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 8 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ.ขุนคอง
รายละเอียด : วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้า ... ดูเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2565 ( เปิด : 13 )
: (3) ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ.ห้วยเป้า
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้า ... ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565 ( เปิด : 29 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ.ห้วยเป้า
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้า ... ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565 ( เปิด : 45 )
: 16 - 30 ก.ย. 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565 ( เปิด : 87 )
: 15 - 30 กันยายน 2565 ทต.ทุ่งข้าวพวง ตัดหญ้าบริเวณข้างทางในพื้นที่ตำบล
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ ทต ... ดูเพิ่มเติม
26 กันยายน 2565 ( เปิด : 44 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หย่อมบ้านปางเบาะ
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 : ซ่อมแซมถนนหย่อมบ้าน ... ดูเพิ่มเติม
25 กันยายน 2565 ( เปิด : 56 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำพนังกั้นน้ำ บ.แม่กอน แล้วเสร็จ
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2565 : ทำพนังกั้นน้ำ ... ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 ( เปิด : 43 )
: การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สม ... ดูเพิ่มเติม
23 กันยายน 2565 ( เปิด : 18 )
: (23) ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจทำพนังกั้นน้ำ บ.ห้วยเป้า
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม
22 กันยายน 2565 ( เปิด : 36 )
: (22) ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจทำพนังกั้นน้ำ บ.ห้วยเป้า
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ ทต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
22 กันยายน 2565 ( เปิด : 64 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดฯ สฤษดิ์ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจทำพนังกั้นน้ำ บ.แม่กอน
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
21 กันยายน 2565 ( เปิด : 26 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจทำพนังกั้นน้ำ บ.แม่กอน
รายละเอียด : วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร ... ดูเพิ่มเติม
21 กันยายน 2565 ( เปิด : 33 )
: ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสถานสงเคราะห์เอกชน​บ้านพักนักเรียนสุขใจ
รายละเอียด : วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โ ... ดูเพิ่มเติม