ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกรดถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กอน

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป .....)
วันที่ :
08 เมษายน 2565
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : จ้างเหมาปรับเกรดถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 สายทาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047107580)

ประกาศ ณ วันที่ 08 เมษายน 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 65047107580 / เปิด : 130 / IP : 610.18.208.132.74