ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแม่จา

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ .....)
วันที่ :
02 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด :
ประกาศเชิญชวน
โครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแม่จา หมู่ที่ 4
ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเดินท่อทั้งหมด 5,130 เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047006135)

ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
เชิญชวน : 65047006135 / เปิด : 171 / IP : 612.34.204.172.188