ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านแม่จา

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราค .....)
วันที่ :
12 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด :
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา
บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเดินท่อทั้งหมด 5,130 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65047006135)

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น : 65047006135 / เปิด : 142 / IP : 613.18.208.132.74