ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ประกวดราค .....)
วันที่ :
26 กรกฏาคม 2565
รายละเอียด :
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมป้ายโครงการ
บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ปรับปรุงอาคาร 48.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077307857)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น : 65077307857 / เปิด : 76 / IP : 618.18.208.132.74