ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ .....)
วันที่ :
26 กันยายน 2565
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097682560)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 65097682560 / เปิด : 37 / IP : 624.44.192.38.248