ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร .....)
วันที่ :
05 มกราคม 2566
รายละเอียด :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน มกราคม 2566
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017100279)

ประกาศ ณ วันที่ 05 มกราคม 2566
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
ผู้ชนะการเสนอราคา : 66017100279 / เปิด : 13 / IP : 643.18.232.31.206