ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

(หน้าแรก/ข่าวสาร ประกาศ/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง/สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น ก่อสร้างถ .....)
วันที่ :
22 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น
ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม ซ. บ้านนางวนิดา ลัยนันต์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66069061509)

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : saraban@tkpm.go.th
ไฟล์แนบ :
:
สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น : 66069061509 / เปิด : 1909 / IP : 667.44.221.66.130