ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ค้นหา ...

 20 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 56 )
 เรื่อง : การไฟฟ้าฯ แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า จึงมีผลทำให้พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 (PDF)
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาว การไฟฟ้าฯ จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เ ... อ่านต่อ
 20 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 92 )
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 3 ตำแหน่ง
 รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , 3 ตำแห ... อ่านต่อ
 12 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 117 )
 เรื่อง : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (PDF)
 รายละเอียด : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รับสมัคร ณ ... อ่านต่อ
 03 กุมภาพันธ์ 2563 ( เปิด : 65 )
 เรื่อง : ขอขยายเวลารับสมัครและสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF)
 รายละเอียด : ขอขยายเวลารับสมัครและสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอี ... อ่านต่อ
 31 มกราคม 2563 ( เปิด : 26 )
 เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ... อ่านต่อ
 27 มกราคม 2563 ( เปิด : 72 )
 เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ... อ่านต่อ
 07 มกราคม 2563 ( เปิด : 266 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 , 3 ตำแหน่ง
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบ ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 41 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF) ประกาศ ณ ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 93 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียภาษีเป็นหน้าที่ใคร (video)
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียภาษีเป็นหน้าที่ใคร (video 3:15 นาที ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.ทำไมต้องจ่ายภาษี (video)
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.ทำไมต้องจ่ายภาษี (video 2:22 นาที) < ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 39 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร (video)
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร (video 2:53 นาที ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 88 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.อัตราภาษี (video)
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.อัตราภาษี (video 3:01 นาที) อ่านต่อ
 17 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 9 )
 เรื่อง : รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายละเอียด : (PDF) รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
 17 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 101 )
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
 16 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 109 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าพวงขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราค ... อ่านต่อ
 09 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 69 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เชียงดาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา (PDF)
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ... อ่านต่อ
 03 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได ... อ่านต่อ
 02 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 86 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.ตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (PDF)
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ ... อ่านต่อ
 21 พฤศจิกายน 2562 ( เปิด : 148 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF)
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ให้ผู้มีรายช ... อ่านต่อ
 18 พฤศจิกายน 2562 ( เปิด : 175 )
 เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทศบาลต ... อ่านต่อ
 31 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 43 )
 เรื่อง : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 (PDF)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำป ... อ่านต่อ
 31 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 45 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (PDF)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศ ...
อ่านต่อ
 28 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 84 )
 เรื่อง : แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า จึงมีผลให้พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันที่ 2 พ.ย.2562
 รายละเอียด : แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงมีผลให้ บางพื้นที่ในอำเภอเชียงดาว และเขตพื้นที่ตำบลทุ ... อ่านต่อ
 25 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 69 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.ปิงโค้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (PDF)
 รายละเอียด : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.ปิงโค้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภา ... อ่านต่อ
 21 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (PDF)
 รายละเอียด : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (PDF) ... อ่านต่อ
 17 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประ ... อ่านต่อ
 15 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 184 )
 เรื่อง : รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจําปีงบประมาณ 2563 (PDF)
 รายละเอียด : การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
 04 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ประกาศแจ้ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอนปิดรับสมัครหน้างาน เนื่องจากนักวิ่งในพื้นที่เข้ามาเต็มจำนวนแล้ว
 รายละเอียด : (5 ตุลาคม 2562) ประกาศ แจ้งปิดรับสมัครหน้างาน เนื่องจากมีนักวิ่งในพื้นที่ ให้ความสนใจในการเข้าร่ว ... อ่านต่อ
 02 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 38 )
 เรื่อง : แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า จึงมีผลให้พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันที่ 12 ต.ค.2562
 รายละเอียด : แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงมีผลให้ บางพื้นที่ในอำเภอเชียงดาว และเขตตำบลทุ่งข้าวพ ... อ่านต่อ
 01 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : อัพเดทเส้นทางวิ่งทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน - วิ่งในอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 รับสมัครหน้างาน 200 บาท
 รายละเอียด : อัพเดทเส้นทางวิ่ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน เปิดรับสมัครหน้างาน 200 บาท จะได้รับเหรียญรางวัลแต่จะไม่ได ... อ่านต่อ
 27 กันยายน 2562 ( เปิด : 50 )
 เรื่อง : ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562
 รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสาม ... อ่านต่อ
 13 กันยายน 2562 ( เปิด : 94 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 สมัครได้จนถึง 20 กันยายน 2562 นี้
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 สมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นี้ ... อ่านต่อ
 11 กันยายน 2562 ( เปิด : 134 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เจินแต่งผ้าเมือง แอ่วตลาด กาดหมั้ว ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เจินสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย วัฒนธรรมล้านนา แต่งผ้าเมือง แอ่วกาดหมั้ว ในวันอั ... อ่านต่อ
 09 กันยายน 2562 ( เปิด : 35 )
 เรื่อง : ประกาศ : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : เรียกประชุมสภาเท ... อ่านต่อ
 09 กันยายน 2562 ( เปิด : 84 )
 เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ ... อ่านต่อ
 06 กันยายน 2562 ( เปิด : 182 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำเหน่ง , 3 อัตรา (PDF)
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม ... อ่านต่อ
 28 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 126 )
 เรื่อง : รับสมัครลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ “ ชิม-ช้อป-ใช้ ” รับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 (PDF)
 รายละเอียด : (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์ม PDF) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ ... อ่านต่อ
 16 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 66 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2/2562
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสาม ... อ่านต่อ
 01 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 70 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 (Source : Facebook เพจ ... อ่านต่อ
 31 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัย ... อ่านต่อ
 21 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 207 )
 เรื่อง : บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
 รายละเอียด : .....บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” .....จังหวัดเชียงให ... อ่านต่อ
 19 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 133 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลปิงโค้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียด PDF)
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำ ... อ่านต่อ
 15 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 128 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (PDF)
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ... อ่านต่อ
 08 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 92 )
 เรื่อง : ผลการตรวจ การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2562 (PDF)
 รายละเอียด : (PDF) ผลการตรวจ LPA การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 การตรวจประเมินฯ เทศ ... อ่านต่อ
 05 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 123 )
 เรื่อง : แผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 (PDF)
 รายละเอียด : แผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งป ... อ่านต่อ
 04 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 143 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดการหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเ ... อ่านต่อ
 01 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 134 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 (Source : Facebook เพจทุ ... อ่านต่อ
 24 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 205 )
 เรื่อง : กำหนดการออกนอกพื้นที่ โครงการโมบายเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ห่างไกล 2562
 รายละเอียด : แจ้งกำหนดการ การออกบริการนอกพื้นที่ โครงการ : ดูแลด้วยหัวใจแม้ห่างไกลสถานบริการทางการแพทย์ (โมบายเ ... อ่านต่อ
 14 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 203 )
 เรื่อง : ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (pdf)
 รายละเอียด : - ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพ ... อ่านต่อ
 29 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 202 )
 เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 รายละเอียด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessmen ... อ่านต่อ

หน้าทั้งหมด : 6
( 1 / 6)
( 2 / 6)
( 3 / 6)
( 4 / 6)
( 5 / 6)
( 6 / 6)