ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด
 16 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 17 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ 2/2562 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเ ... ดูเพิ่มเติม
 01 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 . . .
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 4 )
 เรื่อง : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบ ... ดูเพิ่มเติม
 21 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 43 )
 เรื่อง : บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” . . .
 รายละเอียด : .....บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เ ... ดูเพิ่มเติม
 19 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 79 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลปิงโค้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียด PDF) . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเ ... ดูเพิ่มเติม
 15 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 82 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้า ... ดูเพิ่มเติม
 08 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 47 )
 เรื่อง : ผลการตรวจ การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : (PDF) ผลการตรวจ LPA การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ... ดูเพิ่มเติม
 05 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 76 )
 เรื่อง : แผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : แผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
 04 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 119 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดการหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ... ดูเพิ่มเติม
 01 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 93 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 . . .
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. ... ดูเพิ่มเติม
 24 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 167 )
 เรื่อง : กำหนดการออกนอกพื้นที่ โครงการโมบายเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ห่างไกล 2562 . . .
 รายละเอียด : แจ้งกำหนดการ การออกบริการนอกพื้นที่ โครงการ : ดูแลด้วยหัวใจแม้ห่างไก ... ดูเพิ่มเติม
 14 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 163 )
 เรื่อง : ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (pdf) . . .
 รายละเอียด : - ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ... ดูเพิ่มเติม
 29 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 163 )
 เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA . . .
 รายละเอียด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Inte ... ดูเพิ่มเติม
 23 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 84 )
 เรื่อง : แจ้งนักเรียนที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ให้มาเข้าร่วมอบรม พร้อมมารับค่าตอบแทน . . .
 รายละเอียด : แจ้งนักเรียน , นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2 ... ดูเพิ่มเติม