ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ , เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศ
 01 กุมภาพันธ์ 2562 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2562 . . .
 รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีความประสงค์ที่จะออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก ... อ่านต่อ
 25 มกราคม 2562 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้ ... อ่านต่อ
 03 มกราคม 2562 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : จดหมายข่าวกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 (รายละเอียด pdf) . . .
 รายละเอียด : (รายละเอียด pdf) จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดา ... อ่านต่อ
 28 ธันวาคม 2561 ( เปิด : 68 )
 เรื่อง : เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และเขตอำเภอเชียงดาว . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กู้ชีพ กู้ภัยอินทรี เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โ ... อ่านต่อ
 20 ธันวาคม 2561 ( เปิด : 189 )
 เรื่อง : แจ้งกำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562 และคู่มือประชาชนการชำระภาษี . . .
 รายละเอียด : ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี 2562 เทศบาลตำบลทุ่งข ... อ่านต่อ
 30 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 168 )
 เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก . . .
 รายละเอียด : เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ... อ่านต่อ
 26 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 107 )
 เรื่อง : ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายในผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท.(ITA) . . .
 รายละเอียด : ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประเมินคุณธ ... อ่านต่อ
 26 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 111 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ . . .
 รายละเอียด : รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความส ... อ่านต่อ
 22 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 43 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กรมควบคุมมลพิษ เรื่องรายชื่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด PDF . . .
 รายละเอียด : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ... อ่านต่อ
 20 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 126 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบ ... อ่านต่อ
 19 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการซื้อขายกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง . . .
 รายละเอียด : ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการซื้อขายกล้องวงจรปิด CCTV พร้ ... อ่านต่อ
 19 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป เทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลหลังเดิม-ขอเชิญติดต่อที่สำนักงานชั่วคราว . . .
 รายละเอียด : - ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ ... อ่านต่อ
 12 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 37 )
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (pdf) . . .
 รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ... อ่านต่อ
 09 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 67 )
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ , และขั้นตอนการร้องเรียน-ร้องทุกข์ (pdf) . . .
 รายละเอียด : การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ , และขั้นตอนการร้องเรียน-ร ... อ่านต่อ
 09 พฤศจิกายน 2561 ( เปิด : 74 )
 เรื่อง : E-PlanNACC ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (รายละเอียด pdf) . . .
 รายละเอียด : E-PlanNACC ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติกา ... อ่านต่อ
 31 ตุลาคม 2561 ( เปิด : 63 )
 เรื่อง : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (pdf) . . .
 รายละเอียด : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 รายละเอียด ดาวน์โ ... อ่านต่อ
 22 ตุลาคม 2561 ( เปิด : 111 )
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจ ... อ่านต่อ
 16 ตุลาคม 2561 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน , และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (pdf) . . .
 รายละเอียด : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน , และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
 15 ตุลาคม 2561 ( เปิด : 61 )
 เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (pdf) . . .
 รายละเอียด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจั ... อ่านต่อ
 04 ตุลาคม 2561 ( เปิด : 63 )
 เรื่อง : สื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียนและประชาชน . . .
 รายละเอียด : สื่อฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความร ... อ่านต่อ