ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด
 07 มกราคม 2563 ( เปิด : 119 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 , 3 ตำแหน่ง . . .
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่ ... ดูเพิ่มเติม
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF) . . .
 รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ ... ดูเพิ่มเติม
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 76 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียภาษีเป็นหน้าที่ใคร (video) . . .
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียภาษีเ ... ดูเพิ่มเติม
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.ทำไมต้องจ่ายภาษี (video) . . .
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.ทำไมต้องจ ... ดูเพิ่มเติม
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร (video) . . .
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไห ... ดูเพิ่มเติม
 03 มกราคม 2563 ( เปิด : 81 )
 เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.อัตราภาษี (video) . . .
 รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.อัตราภาษี ... ดูเพิ่มเติม
 17 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 87 )
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF) . . .
 รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
 16 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 82 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าพวงขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม
 09 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เชียงดาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา (PDF) . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเล ... ดูเพิ่มเติม
 02 ธันวาคม 2562 ( เปิด : 77 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.ตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (PDF) . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื ... ดูเพิ่มเติม
 21 พฤศจิกายน 2562 ( เปิด : 146 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF) . . .
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบ ... ดูเพิ่มเติม
 18 พฤศจิกายน 2562 ( เปิด : 149 )
 เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDF) . . .
 รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส ... ดูเพิ่มเติม
 31 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 42 )
 เรื่อง : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ ... ดูเพิ่มเติม
 31 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 38 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ... ดูเพิ่มเติม