ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด
 04 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 31 )
 เรื่อง : ประกาศแจ้ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอนปิดรับสมัครหน้างาน เนื่องจากนักวิ่งในพื้นที่เข้ามาเต็มจำนวนแล้ว . . .
 รายละเอียด : (5 ตุลาคม 2562) ประกาศ แจ้งปิดรับสมัครหน้างาน เนื่องจากมีนักวิ่งในพื้ ... ดูเพิ่มเติม
 02 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 35 )
 เรื่อง : อัพเดทเส้นทางวิ่งทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน - วิ่งในอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 รับสมัครหน้างาน 200 บาท . . .
 รายละเอียด : อัพเดทเส้นทางวิ่ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน เปิดรับสมัครหน้างาน 200 บาท ... ดูเพิ่มเติม
 27 กันยายน 2562 ( เปิด : 28 )
 เรื่อง : (PDF) ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมสภาเทศ ... ดูเพิ่มเติม
 13 กันยายน 2562 ( เปิด : 62 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 สมัครได้จนถึง 20 กันยายน 2562 นี้ . . .
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 สมัครได้จนถึงว ... ดูเพิ่มเติม
 11 กันยายน 2562 ( เปิด : 115 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เจินแต่งผ้าเมือง แอ่วตลาด กาดหมั้ว ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เจินสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย วัฒนธรรมล้านนา แต่ง ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2562 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : ประกาศ : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2562 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (PDF) . . .
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญั ... ดูเพิ่มเติม
 06 กันยายน 2562 ( เปิด : 90 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำเหน่ง , 3 อัตรา (PDF) . . .
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... ดูเพิ่มเติม
 28 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 91 )
 เรื่อง : รับสมัครลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ “ ชิม-ช้อป-ใช้ ” รับสมัครถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์ม PDF) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครลง ... ดูเพิ่มเติม
 16 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 42 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2/2562 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเ ... ดูเพิ่มเติม
 01 สิงหาคม 2562 ( เปิด : 46 )
 เรื่อง : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 . . .
 รายละเอียด : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันที่ 13 ต.ค ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 38 )
 เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบ ... ดูเพิ่มเติม
 21 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 60 )
 เรื่อง : บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” . . .
 รายละเอียด : .....บ้านห้วยเป้า คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เ ... ดูเพิ่มเติม
 19 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 97 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลปิงโค้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียด PDF) . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเ ... ดูเพิ่มเติม
 15 กรกฏาคม 2562 ( เปิด : 106 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (PDF) . . .
 รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้า ... ดูเพิ่มเติม