ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
  21 กันยายน 2564 New ใหม่ 1 สัปดาห์ ( เปิด : 40 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ​5 ช่องทาง
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากที่ทำการปกครองอำเภอ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม 5 ช ... ดูเพิ่มเติม
  17 กันยายน 2564 ( เปิด : 2 )
  เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเทศบัญญัติงบประมาณ ... ดูเพิ่มเติม
  14 กันยายน 2564 ( เปิด : 15 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง แจ้งนัดหมายตรวจ Covid-19 ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงฯมารับการตรวจวันที่ 16 ก.ย.64
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง แจ้งนัดหมายตรวจ Covid-19 รอบ 2 นัดหมายการตรวจ Covid-19 ... ดูเพิ่มเติม
  14 กันยายน 2564 ( เปิด : 8 )
  เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (ฉบับที่ 3)
  รายละเอียด : (PDF) เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Si ... ดูเพิ่มเติม
  10 กันยายน 2564 ( เปิด : 25 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงดาว แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเชียงดาว แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุก จากเ ... ดูเพิ่มเติม
  09 กันยายน 2564 ( เปิด : 60 )
  เรื่อง : ปิดถนน กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 งดใช้เส้นทางในบางพื้นที่
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศ : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 จึงมีการปิดถนน - กำหนดพื ... ดูเพิ่มเติม
  09 กันยายน 2564 ( เปิด : 18 )
  เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 145/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
  รายละเอียด : (PDF) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 145/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ... ดูเพิ่มเติม
  09 กันยายน 2564 ( เปิด : 9 )
  เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 33 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 33) เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้ ... ดูเพิ่มเติม
  09 กันยายน 2564 ( เปิด : 21 )
  เรื่อง : ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ฉบับที่ 3 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ฉบับที่ 3 เรื่อง : กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข ... ดูเพิ่มเติม
  09 กันยายน 2564 ( เปิด : 23 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่ได้ไปยังสถานที่พื้นที่เสี่ยงบ้านทุ่งข้าวพวง มารับการตรวจโควิด-19
  รายละเอียด : (PDF) เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านทุ่งข้าวพวง จึงขอให้ประชาชนที่ได้ไปยังสถานที่ ในวันและเว ... ดูเพิ่มเติม
  04 กันยายน 2564 ( เปิด : 34 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เวียงแหง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 4 ก.ย.64
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาว แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติงาน มีผลให้ ต.ท ... ดูเพิ่มเติม
  04 กันยายน 2564 ( เปิด : 28 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงดาวจะบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ทต.ทุ่งข้าวพวง 11 ก.ย.64
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว จะบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุก ... ดูเพิ่มเติม
  01 กันยายน 2564 ( เปิด : 21 )
  เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  31 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 34 )
  เรื่อง : ประกาศ ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และงดการจ ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 6 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหา ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถ ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 6 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 5 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่ง ... ดูเพิ่มเติม
  30 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 4 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
  29 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 13 )
  เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนเสนอราคาระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม เพื่อกำหนดเป็นราคากลาง
  รายละเอียด : (PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนเสนอราคาระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม เพื่อกำหนดเป็นราคากลา ... ดูเพิ่มเติม
  28 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 98 )
  เรื่อง : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : (PDF) รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... ดูเพิ่มเติม
  18 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 47 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงดาวจะบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ทต.ทุ่งข้าวพวง 21 ส.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว จะบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุก ... ดูเพิ่มเติม
  17 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 45 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวงในบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 21 ส.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ มีผลให้ในบ ... ดูเพิ่มเติม
  12 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 78 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท ชม.3002 สามารถใช้เส้นทางได้ตามปรกติ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 12 สิงหาคม 2564 เปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.3002 (บ.แม่จา - ปิงโค้ง) บ้าน ... ดูเพิ่มเติม
  11 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 97 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง เปิดให้บริการวันที่ 11 ส.ค.2564 - 31 ส.ค.2564 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จะเปิดให้บริการ 11 สิงหาคม 2564 - 31 ... ดูเพิ่มเติม
  06 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 64 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด : PDF ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว ... ดูเพิ่มเติม
  30 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 50 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท ชม.3002 (บ.แม่จา-ปิงโค้ง)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.30 ... ดูเพิ่มเติม
  30 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 102 )
  เรื่อง : Video สื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.แม่จา
  รายละเอียด : (Video) ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการเข้า - ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านแม่จา ... ดูเพิ่มเติม
  29 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 105 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เชียงดาวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเชียงดาวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลื ... ดูเพิ่มเติม
  28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 37 )
  เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 20 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก บ้านแม่จา หมู่4
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 20) กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก บ้านแ ... ดูเพิ่มเติม
  28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 55 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันตน ... ดูเพิ่มเติม
  28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 33 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)
  รายละเอียด : ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ... ดูเพิ่มเติม
  28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 99 )
  เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (pdf)
  รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (pdf) ... ดูเพิ่มเติม
  27 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 25 )
  เรื่อง : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ ... ดูเพิ่มเติม
  27 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 37 )
  เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว ... ดูเพิ่มเติม
  23 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 17 )
  เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  22 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 170 )
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ... ดูเพิ่มเติม
  22 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 49 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 / ช่องทางการชำระภาษี
  รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - ชำระภาษี ... ดูเพิ่มเติม
  19 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 39 )
  เรื่อง : ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
  รายละเอียด : ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) ... ดูเพิ่มเติม
  16 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 202 )
  เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา / สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบล
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงแจ้งประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา / สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง ที่จัดให้เด็ก ... ดูเพิ่มเติม
  12 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 36 )
  เรื่อง : ประกาศ มาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาสังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวงทุกแห่ง
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศ มาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
  10 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 78 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวง และพื้นที่ใกล้เคียง
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัยอินทรี เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท ... ดูเพิ่มเติม
  09 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 53 )
  เรื่อง : โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวง งดการเรียนการสอน On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเป้า โรงเรียนในสังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวง เรื่อง​ งดการเรียนการสอนในช ... ดูเพิ่มเติม
  02 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 55 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สายตรงผู้บริหาร ทต.ทุ่งข้าวพวง / เหตุด่วน / หน่วยงานราชการ
  รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สายตรงผู้บริหาร ทต.ทุ่งข้าวพวง / เหตุด่วน / หน่วยงานราชกา ... ดูเพิ่มเติม
  01 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 271 )
  เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ทต.ทุ่งข้าวพวง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประ ... ดูเพิ่มเติม
  30 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 341 )
  เรื่อง : ประกาศ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรี) (สถ./ผถ.1/13)
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สถ./ผถ.1/13) เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่าย ... ดูเพิ่มเติม
  30 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 23 )
  เรื่อง : ประกาศ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (สมาชิกสภา) (สถ./ผถ.1/13)
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สถ./ผถ. 1/13) บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเ ... ดูเพิ่มเติม
  30 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 29 )
  เรื่อง : ขยายเวลาชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายใน 31 กรกฎาคม 2564
  รายละเอียด : (PDF) ขยายเวลาชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายใน 31 กรกฎาคม 2564 ติดต่อหรือชำระภาษีที่ด ... ดูเพิ่มเติม
  24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 29 )
  เรื่อง : ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (2)
  รายละเอียด : ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (2) ... ดูเพิ่มเติม
  24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 8 )
  เรื่อง : ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (1)
  รายละเอียด : ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (1) ... ดูเพิ่มเติม
  24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 23 )
  เรื่อง : ประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ ... ดูเพิ่มเติม
  24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 25 )
  เรื่อง : ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2564
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 14 )
  เรื่อง : ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  16 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 41 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันของกรมที่ดิน Smart Lands (PDF)
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันของกรมที่ดิน Smart Lands รวมเรื่องที่ดินไว้ใน AP ... ดูเพิ่มเติม
  14 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 18 )
  เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : (PDF) การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  09 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 31 )
  เรื่อง : การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล มาตรการก่อนเปิดเรียน และมาตรการระหว่างเปิดเรียน
  รายละเอียด : (PDF) การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และมาตรการก่อนเปิดเร ... ดูเพิ่มเติม
  04 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 61 )
  เรื่อง : แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2565 (แบบ งป.3) (กรณีโครงการ)
  รายละเอียด : แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2565 (แบบ งป.3) (กรณีโครงการ) เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ ... ดูเพิ่มเติม
  25 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 63 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวง,ต.เมืองนะ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.64
  รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ มีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวง และ ... ดูเพิ่มเติม
  24 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 23 )
  เรื่อง : เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เลื่อนเปิดภาคเรียนจาก 1 มิถ ... ดูเพิ่มเติม
  18 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 57 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - ชำระภาษี ภาย ... ดูเพิ่มเติม
  18 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 31 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านระบบฯ
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ... ดูเพิ่มเติม
  17 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 7 )
  เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : (PDF) การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  14 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 50 )
  เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.เชียงใหม่ออกหน่วยบริการรับยื่นบัญชีรายรับ รายจ่ายในการเลือกตั้งเทศบาล
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รายละเอียด PDF) กกต. เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการรับยื่นบัญชีรายรับ และรา ... ดูเพิ่มเติม
  12 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 19 )
  เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2564 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 2564
  รายละเอียด : (PDF) กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ... ดูเพิ่มเติม
  12 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 112 )
  เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด : (PDF) เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  11 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 11 )
  เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ประจำปี 2564 (PDF) ... ดูเพิ่มเติม
  06 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 75 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวงบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 8 พ.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ มีผลให้ในบางพื้นที่ ต.ทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
  30 เมษายน 2564 ( เปิด : 89 )
  เรื่อง : ขยายระยะเวลาการปิด ศพด.ในสังกัดทุกแห่งจนกว่าจะมีการเปลื่อนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขยายระยะเวลาการปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ... ดูเพิ่มเติม
  27 เมษายน 2564 ( เปิด : 86 )
  เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง (ผ.ถ. 6/1)
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง (ผ.ถ. 6/1) ดูเพิ่มเติม
  27 เมษายน 2564 ( เปิด : 92 )
  เรื่อง : กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล จ.เชียงใหม่ (PDF)
  รายละเอียด : (PDF) ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชีย ... ดูเพิ่มเติม
  19 เมษายน 2564 ( เปิด : 36 )
  เรื่อง : มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO ... ดูเพิ่มเติม
  16 เมษายน 2564 ( เปิด : 54 )
  เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง เนื่องจากสถานการ Covid-19
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระ ... ดูเพิ่มเติม
  16 เมษายน 2564 ( เปิด : 65 )
  เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงยกเลิกการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการ Covid-19
  รายละเอียด : (PDF) ขอแจ้งยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ให้มีงานทำ ในช่ ... ดูเพิ่มเติม
  16 เมษายน 2564 ( เปิด : 62 )
  เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA-IITภายใน)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ช่อง ... ดูเพิ่มเติม
  16 เมษายน 2564 ( เปิด : 92 )
  เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA-EITภายนอก)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ... ดูเพิ่มเติม
  11 เมษายน 2564 ( เปิด : 44 )
  เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยคำฟ้าตำบลทุ่งข้าวพวง เนื่องด้วยสถานการ Covid-19
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการ Covid-19 จึงมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว ด ... ดูเพิ่มเติม
  07 เมษายน 2564 ( เปิด : 123 )
  เรื่อง : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : รายละเอียด PDF รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  01 เมษายน 2564 ( เปิด : 18 )
  เรื่อง : ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
  รายละเอียด : (PDF) กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
  01 เมษายน 2564 ( เปิด : 56 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ สำนักงาน ทต.ทุ่งข้าวพวง
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ... ดูเพิ่มเติม
  29 มีนาคม 2564 ( เปิด : 42 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวงบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันที่ 31 มี.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง​ สา ... ดูเพิ่มเติม
  28 มีนาคม 2564 ( เปิด : 153 )
  เรื่อง : ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง (อย่างไม่เป็นทางการ)
  รายละเอียด : ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง (อย่างไม่เป็นทางการ) (อย่างไม่เป็นทางกา ... ดูเพิ่มเติม
  23 มีนาคม 2564 ( เปิด : 63 )
  เรื่อง : แผนการออกฉีดวัคซีนฯ ทต.ทุ่งข้าวพวงจะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-21 เม.ย.64
  รายละเอียด : แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ... ดูเพิ่มเติม
  18 มีนาคม 2564 ( เปิด : 149 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) 18 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง : วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ ... ดูเพิ่มเติม
  18 มีนาคม 2564 ( เปิด : 92 )
  เรื่อง : เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย ในวันที่ 20 มี.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร : ... ดูเพิ่มเติม
  11 มีนาคม 2564 ( เปิด : 53 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/8)
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง กา ... ดูเพิ่มเติม
  10 มีนาคม 2564 ( เปิด : 93 )
  เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวงบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันที่ 14 มี.ค.64
  รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง​ ... ดูเพิ่มเติม
  02 มีนาคม 2564 ( เปิด : 87 )
  เรื่อง : ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ถ./ผ.ถ.3/1)
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศผู้อำนวยศูนย์การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต ... ดูเพิ่มเติม
  02 มีนาคม 2564 ( เปิด : 179 )
  เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และ Online
  รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล สามารถตรวจสอบข้อมูล ประกาศบัญ ... ดูเพิ่มเติม
  27 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 141 )
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค.64
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทุ่งข้าวพวง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศ ... ดูเพิ่มเติม
  26 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 137 )
  เรื่อง : ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น Online เลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล
  รายละเอียด : Link ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น Online เลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาลฯ สามารถคลิ ... ดูเพิ่มเติม
  25 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 18 )
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บ ประจำปี 2564
  รายละเอียด : (PDF) ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บ ประจำปี 2564 ... ดูเพิ่มเติม
  25 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 141 )
  เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ... ดูเพิ่มเติม
  24 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 163 )
  เรื่อง : รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ปร ... ดูเพิ่มเติม
  22 กุมภาพันธ์ 2564 ( เปิด : 220 )
  เรื่อง : สถานที่ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ
  รายละเอียด : สถานที่ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง / ... ดูเพิ่มเติม
หน้าทั้งหมด : 5
( 1 / 5)
( 2 / 5)
( 3 / 5)
( 4 / 5)
( 5 / 5)