ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 / ช่องทางการชำระภาษี

รายละเอียด :
(PDF) ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
- ชำระภาษี ภายใน 31 กรกฎาคม 2564
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง หรือโทรศัพท์ 0-5304-5120
- ช่องทางการชำระภาษี
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
22 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 48 : IP : 3.227.235.216