ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียด :
(PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เรื่อง การขยายกำหนดเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
(ขยายเวลาออกไป 2 เดือน ชำระภายใน กันยายน 2564)
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
27 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 24 : IP : 3.227.235.216