ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

รายละเอียด :
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
28 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 32 : IP : 3.227.235.216