ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด :
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
23 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 16 : IP : 3.227.235.216