ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : Video สื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.แม่จา

รายละเอียด :
(Video) ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการเข้า - ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านแม่จา
เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่ บ้านแม่จา (หย่อมบ้านคนเมือง) หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
30 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 101 : IP : 3.227.235.216