ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท ชม.3002 (บ.แม่จา-ปิงโค้ง)

รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19
ปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3002 (บ.แม่จา - ปิงโค้ง)
บ้านแม่จา หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง) ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท่านที่ต้องการใช้เส้นทาง สามารถเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และใช้เส้นทางใกล้เคียงได้
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
30 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 49 : IP : 3.227.235.216