ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 19 เมษายน 2564 ( เปิด : 11 )
 เรื่อง : มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันโ ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 39 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง เนื่องจากสถานการ Covid-19 . . .
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง เพื่อ ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงยกเลิกการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการ Covid-19 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ขอแจ้งยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การรับสมัครนักเรี ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 33 )
 เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA-IITภายใน) . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ของสำนักคณะกรรมการป้องกั ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA-EITภายนอก) . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ของสำนักคณะกรรมการป้องกั ... ดูเพิ่มเติม
 11 เมษายน 2564 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยคำฟ้าตำบลทุ่งข้าวพวง เนื่องด้วยสถานการ Covid-19 . . .
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการ Covid-19 จึงม ... ดูเพิ่มเติม
 07 เมษายน 2564 ( เปิด : 112 )
 เรื่อง : รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 . . .
 รายละเอียด : รายละเอียด PDF รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อจ้างให้มีงานทำในช่วงปิด ... ดูเพิ่มเติม
 01 เมษายน 2564 ( เปิด : 50 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ สำนักงาน ทต.ทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประชาชนตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ ส ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2564 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวงบางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันที่ 31 มี.ค.64 . . .
 รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระ ... ดูเพิ่มเติม