ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 29 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ข่าวฝากฯ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐบาลและภาคเอกชน . . .
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่ ... ดูเพิ่มเติม
 21 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ประกาศ การเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศ การเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
 21 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 96 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมวิ่ง Run For Breath วิ่งเพิ่อลมหายใจดอยหลวงเชียงดาวในวันที่ 17 ม.ค.64 . . .
 รายละเอียด : อำเภอเชียงดาวร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน R ... ดูเพิ่มเติม
 20 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 . . .
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ ... ดูเพิ่มเติม
 20 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 . . .
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน - แผนการ ... ดูเพิ่มเติม
 12 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 62 )
 เรื่อง : ข่าวฝากฯ ทต.แม่นะ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ . . .
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.แม่นะ อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่ รับสมัครสร ... ดูเพิ่มเติม
 07 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : (PDF) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด - 19) . . .
 รายละเอียด : (PDF) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด - 19) ... ดูเพิ่มเติม
 01 ตุลาคม 2563 ( เปิด : 63 )
 เรื่อง : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ทุ่งข้าวพวงขอเชิญชวนร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน . . .
 รายละเอียด : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนท่านและองค์กรภาคประชาชน ... ดูเพิ่มเติม
 30 กันยายน 2563 ( เปิด : 20 )
 เรื่อง : ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้า ... ดูเพิ่มเติม