ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 22 กุมภาพันธ์ 2565
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 12 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 38 )
  : (PDF) สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า สำหรับนักเรียนและประชาชน
 รายละเอียด : (PDF) สื่อฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ม ... ดูเพิ่มเติม
 02 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 58 )
  : ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภาษีภายใน 31 พฤษภาคม 2565
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินแ ... ดูเพิ่มเติม
 01 พฤษภาคม 2565 ( เปิด : 29 )
  : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณดอยค้ำฟ้า ตำบลทุ่งข้าวพวง ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากอุทย ... ดูเพิ่มเติม
 21 เมษายน 2565 ( เปิด : 23 )
  : ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประ ... ดูเพิ่มเติม
 15 เมษายน 2565 ( เปิด : 55 )
  : หมายเลขโทรศัพท์ สายตรงเหตุด่วน กู้ภัย ทต.ทุ่งข้าวพวง 24 ชม. / สายตรงผู้บริหาร / หน่วยงานราชการ
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ สายตรงเหตุด่วน กู้ภัย ทต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
 14 เมษายน 2565 ( เปิด : 60 )
  : ประกาศ แนวปฏิบัติของบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ที่เสี่ยงต่อไวรัสโควิด-19
 รายละเอียด : ประกาศ 14 เมษายน 2565 (รายละเอียด PDF) แนวปฏิบัติของบุคลากร เทศบาลตำบ ... ดูเพิ่มเติม
 12 เมษายน 2565 ( เปิด : 69 )
  : ข่าวฝากฯ ทต.เมืองนะ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 19 อัตรา (รับสมัคร 19-27 เม.ย.2565)
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองนะ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ ... ดูเพิ่มเติม
 11 เมษายน 2565 ( เปิด : 11 )
  : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ... ดูเพิ่มเติม
 08 เมษายน 2565 ( เปิด : 43 )
  : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ สามารถแวะใช้บริการได้
 รายละเอียด : 8 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชา ... ดูเพิ่มเติม
 31 มีนาคม 2565 ( เปิด : 23 )
  : ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
 รายละเอียด : ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต ... ดูเพิ่มเติม
 31 มีนาคม 2565 ( เปิด : 23 )
  : ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ... ดูเพิ่มเติม
 30 มีนาคม 2565 ( เปิด : 64 )
  : ข่าวฝากฯ ประกาศอำเภอเชียงดาว เรื่องแจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนอำเภอเขียงดาว 2 วัน
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเชียงดาว เรื่อง : แจ้งปิดทำการสำนั ... ดูเพิ่มเติม
 30 มีนาคม 2565 ( เปิด : 210 )
  : Video สื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีป้าย เข้าใจง่าย ตอนที่ 1 - 4
 รายละเอียด : 30 มีนาคม 2565 Video สื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีป้าย เข้าใจง่าย ... ดูเพิ่มเติม