ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 07 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : ประกาศขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทต.ทุ่งข้าวพวง รายละเอียด PDF . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทต.ทุ่งข้าวพวง ร ... ดูเพิ่มเติม
 04 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 50 )
 เรื่อง : ประกาศ 4 ส.ค.63 เวลา 18.00 น.ทางเบี่ยงสะพาน บ.แม่จาสามารถใช้การได้ . . .
 รายละเอียด : ประกาศแจ้งให้ทราบ ณ เวลานี้ (4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.) ทางเบี่ยง ... ดูเพิ่มเติม
 04 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 121 )
 เรื่อง : ประกาศ ปิดการใช้งานสะพาน บ.แม่จา ให้ท่านที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ใช้เส้นทาง ชม.3002 . . .
 รายละเอียด : ประกาศ ขณะนี้ (4 สิงหาคม 2563 เวลา 7.30 น) ได้เกิดน้ำปิงเอ่อนองหลายจ ... ดูเพิ่มเติม
 03 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 103 )
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทต.ทุ่งข้าวพวง-รายละเอียด PDF . . .
 รายละเอียด : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อ ... ดูเพิ่มเติม
 03 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : แต่งตั้งเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในกิจการของสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : แต่งตั้งเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิ ... ดูเพิ่มเติม
 24 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : สรุปผลการประเมินการจัดสาธารณะบริการ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ด้านที่ 1 - ... ดูเพิ่มเติม
 23 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (pdf) ... ดูเพิ่มเติม
 30 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 117 )
 เรื่อง : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้สนใจ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 63 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ กำหนดการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบ ... ดูเพิ่มเติม
 25 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 344 )
 เรื่อง : 26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติด ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด . . .
 รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
 22 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 687 )
 เรื่อง : ช่องทางรับสมัครโครงการ อว.สร้างงาน จนท.สำรวจฯ เงินเดือน9,000บ. . . .
 รายละเอียด : * ประกาศ 22 มิ.ย. 2563 ช่องทางรับสมัครโครงการ อว.สร้างงาน (รายละเอียด ... ดูเพิ่มเติม