ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 21 กันยายน 2564 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ​5 ช่องทาง
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากที่ทำการปกครองอำเภอ ช่องทางการร้องเรียน ... ดูเพิ่มเติม
 17 กันยายน 2564 ( เปิด : 2 )
 เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร ... ดูเพิ่มเติม
 14 กันยายน 2564 ( เปิด : 15 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง แจ้งนัดหมายตรวจ Covid-19 ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงฯมารับการตรวจวันที่ 16 ก.ย.64
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง แจ้งนัดหมายตรวจ Covid-19 ... ดูเพิ่มเติม
 14 กันยายน 2564 ( เปิด : 8 )
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (ฉบับที่ 3)
 รายละเอียด : (PDF) เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา และง ... ดูเพิ่มเติม
 10 กันยายน 2564 ( เปิด : 25 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงดาว แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเชียงดาว แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีด ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 60 )
 เรื่อง : ปิดถนน กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 งดใช้เส้นทางในบางพื้นที่
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศ : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ บ.ทุ่งข้าวพวง หมู ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 145/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : (PDF) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 145/2564 เรื่อง ป ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 9 )
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 33 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 33) เรื่อง ก ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ฉบับที่ 3 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ฉบับที่ 3 เร ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่ได้ไปยังสถานที่พื้นที่เสี่ยงบ้านทุ่งข้าวพวง มารับการตรวจโควิด-19
 รายละเอียด : (PDF) เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านทุ่งข้าวพวง จึงขอให้ประชาช ... ดูเพิ่มเติม
 04 กันยายน 2564 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้ามีผลให้ ต.ทุ่งข้าวพวง ต.เมืองนะ อ.เวียงแหง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 4 ก.ย.64
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาว แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ... ดูเพิ่มเติม
 04 กันยายน 2564 ( เปิด : 28 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงดาวจะบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ทต.ทุ่งข้าวพวง 11 ก.ย.64
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลเชียงดาว จะบร ... ดูเพิ่มเติม