ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 12 มกราคม 2564 ( เปิด : 15 )
 เรื่อง : มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 . . .
 รายละเอียด : (PDF) มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ... ดูเพิ่มเติม
 07 มกราคม 2564 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : งดการจัดกิจกรรมตลาดนัด-ถนนคนเดิน เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 . . .
 รายละเอียด : (PDF) งดการจัดกิจกรรมตลาดนัดหรือถนนคนเดิน เป็นการชั่วคราว งดการจัดกิ ... ดูเพิ่มเติม
 05 มกราคม 2564 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองงายรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 11-22 ม.ค.64 . . .
 รายละเอียด : (PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองงาย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม ... ดูเพิ่มเติม
 30 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 103 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ อุบัติเหตุ กู้ชีพ กู้ภัยอินทรี ทต.ทุ่งข้าวพวงและพื้นที่ใกล้เคียง . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย กู้ภัยอิน ... ดูเพิ่มเติม
 28 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจ้งงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 . . .
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจ้งงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... ดูเพิ่มเติม
 26 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 98 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว ณ สนามกีฬา ทต.ทุ่งข้าวพวง . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ... ดูเพิ่มเติม
 25 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 48 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง บริการจุดพักรถ มีห้องน้ำบริการฟรี . . .
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง บริการจุดพักรถ , ... ดูเพิ่มเติม
 24 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 71 )
 เรื่อง : การไฟฟ้าฯแจ้งดับกระแสไฟฟ้า มีผลทำให้พื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่ 25 ธ.ค.63 . . .
 รายละเอียด : (PDF) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาวแจ้งดับกระแสไฟฟ้า มีผลทำให้พื้น ... ดูเพิ่มเติม
 24 ธันวาคม 2563 ( เปิด : 12 )
 เรื่อง : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 . . .
 รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบ ... ดูเพิ่มเติม