ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 30 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ปิดถนนเส้นทาง ทางหลวงชนบท ชม.3002 (บ.แม่จา-ปิงโค้ง)
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ปิดถนนเส ... ดูเพิ่มเติม
 30 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 65 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.แม่จา (Video)
 รายละเอียด : (Video) ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการเข้า - ออก และมาตรการให้ความช่วย ... ดูเพิ่มเติม
 29 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 68 )
 เรื่อง : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทต.เชียงดาวรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเชียงดาวรับสมัครบุ ... ดูเพิ่มเติม
 28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 22 )
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 20 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก บ้านแม่จา หมู่4
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 20) กำหนดพื ... ดูเพิ่มเติม
 28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 41 )
 เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ ... ดูเพิ่มเติม
 28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)
 รายละเอียด : ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ดูแลและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ... ดูเพิ่มเติม
 28 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (pdf)
 รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (pdf) ... ดูเพิ่มเติม
 27 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 16 )
 เรื่อง : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลา การจัดเก็บภ ... ดูเพิ่มเติม
 27 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การปิดสถานที่ราชการเป็นการชั ... ดูเพิ่มเติม
 23 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 9 )
 เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
 รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ... ดูเพิ่มเติม
 22 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 129 )
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
 22 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 44 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 / ช่องทางการชำระภาษี
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ... ดูเพิ่มเติม