ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...
 13 มกราคม 2565 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ขั้นตอน ระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินแ ... ดูเพิ่มเติม
 30 ธันวาคม 2564 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา และงดจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (ฉบับที่ 10)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถา ... ดูเพิ่มเติม
 23 ธันวาคม 2564 ( เปิด : 39 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาล
 รายละเอียด : 23 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประ ... ดูเพิ่มเติม
 21 ธันวาคม 2564 ( เปิด : 187 )
 เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ ... ดูเพิ่มเติม
 15 ธันวาคม 2564 ( เปิด : 22 )
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา และงดจัดการเรียนการสอนแบบ On-site (ฉบับที่ 9)
 รายละเอียด : (รายละเอียด PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการ ... ดูเพิ่มเติม
 11 ธันวาคม 2564 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สายตรงผู้บริหาร / กู้ภัย ทต.ทุ่งข้าวพวง / เหตุด่วน / หน่วยงานราชการ
 รายละเอียด : (PDF) ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สายตรงผู้บริหาร / กู้ภัย ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 80 )
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯหนังสือรับรองการแจ้งฯและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ (รายละเอียด PDF) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมก ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา และงดจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ฉบับที่ 8
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารส ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 78 )
 เรื่อง : ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (PDF)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอียด PDF) เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ ... ดูเพิ่มเติม
 17 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : ประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพั ... ดูเพิ่มเติม
 15 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ ... ดูเพิ่มเติม
 12 พฤศจิกายน 2564 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา และงดจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (ฉบับที่ 7)
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดใช้อาคารสถา ... ดูเพิ่มเติม