ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 (PDF)

รายละเอียด :
(PDF) ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายจีระ ณ ลำพูน (ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง)
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
วันที่ :
31 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
รายละเอียดอื่นๆ :
เปิด : 43 : IP : 3.94.202.172