ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDF)

รายละเอียด :
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้
ณ จุดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

(รายละเอียด PDF)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
วันที่ :
18 พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
รายละเอียดอื่นๆ :
เปิด : 175 : IP : 3.94.202.172