ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าพวงขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
- พบกับการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ
- เกม การละเล่นต่าง ๆ มากมาย
- การจัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์
- ของเล่นของ ขวัญ รางวัลมากมาย
- ฐานประลองความสามารถ

* และขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมสนับสนุน ของขวัญของรางวัล
เพื่อมอบให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 08-8547-5391
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
วันที่ :
16 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
-
รายละเอียดอื่นๆ :
เปิด : 109 : IP : 3.94.202.172