ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร (video)

รายละเอียด :
ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร (video 2:53 นาที)

* Download video 2:53 นาที ตอน.เสียที่ไหน เสียอย่างไร.mp4
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
วันที่ :
03 มกราคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
-
รายละเอียดอื่นๆ :
เปิด : 39 : IP : 3.94.202.172