ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF)

รายละเอียด :
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
(PDF)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล : tkpm080@gmail.com
วันที่ :
03 มกราคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :
รายละเอียดอื่นๆ :
เปิด : 41 : IP : 3.94.202.172