ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด
 13 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 36 )
 เรื่อง : ทต.ตำบลทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาถูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 รายละเอียด : วันนี้ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30 น. เทศบาลตำบลทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
 13 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 28 )
 เรื่อง : กิจกรรมวิ่ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
 รายละเอียด : กิจกรรมวิ่ง ทุ่งข้าวพวงมินิมาราธอน 2019 ในวันอาทิ ... ดูเพิ่มเติม
 10 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 56 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดโครงการ : จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ จุดชมวิวเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจัดโครงการ : จิตอาสาพระราชทาน ... ดูเพิ่มเติม
 08 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 3 )
 เรื่อง : ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน ต.ค. 2562 เพื่อหารือและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 รายละเอียด : (8 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น.) ประชุมผู้บริหาร และพน ... ดูเพิ่มเติม
 07 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง ได้พ่น ULV และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ หย่อมบ้านใหม่พัฒนา
 รายละเอียด : (วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30 น.) เทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
 03 ตุลาคม 2562 ( เปิด : 42 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งเข้าวพวงนำโดยนายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (จพง.ป้องกันฯ) และ จนท.เทศบาลฯ เข้าร่วมฝึกอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ รพ.เชียงดาว
 รายละเอียด : (3 ตุลาคม 2562) เทศบาลตำบลทุ่งเข้าวพวง นำโดยนายสมศ ... ดูเพิ่มเติม
 27 กันยายน 2562 ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บ.แม่กอน
 รายละเอียด : (วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 8:30 น.) เทศบาลต ... ดูเพิ่มเติม
 26 กันยายน 2562 ( เปิด : 20 )
 เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 , ครั้งที่ 1 , ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
 รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ ส ... ดูเพิ่มเติม
 24 กันยายน 2562 ( เปิด : 55 )
 เรื่อง : โครงการ : อนุรักษ์พื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเภณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562
 รายละเอียด : กิจกรรมโครงการ : อนุรักษ์พื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมป ... ดูเพิ่มเติม
 20 กันยายน 2562 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร. ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
 19 กันยายน 2562 ( เปิด : 16 )
 เรื่อง : โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารงาน และการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารงาน และการด ... ดูเพิ่มเติม
 18 กันยายน 2562 ( เปิด : 15 )
 เรื่อง : กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : กิจกรรม Big Cleaning Day วันพุธที่ 18 กันยายน 25 ... ดูเพิ่มเติม