ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด
 13 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 รายละเอียด : วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ... ดูเพิ่มเติม
 12 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : ร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะ 3 rs ในโครงประกวดหมู่บ้านพอเพียง
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายโสภณ ติหวิ่ง รองนายก ... ดูเพิ่มเติม
 11 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกโรงทานเลี้ยงน้ำลำไย , น้ำดื่ม ในงานสรงน้ำพระธาตุวัดนันติยาราม
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเข้าร่วม เลี้ยงโรงทานน้ำลำไย ... ดูเพิ่มเติม
 10 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 28 )
 เรื่อง : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ หย่อมบ้านแม่จาเหนือ
 รายละเอียด : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต ... ดูเพิ่มเติม
 03 มิถุนายน 2562 ( เปิด : 50 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. เทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 41 )
 เรื่อง : กิจกรรมพาผู้สูงอายุใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมืองวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร และเยี่ยมชมเวียงกุมกาม
 รายละเอียด : 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพาผู้สูงอายุใส่ขันดอก บูชาเ ... ดูเพิ่มเติม
 29 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 44 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจัดกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 ปลูกต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 99 ต้น
 รายละเอียด : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. งานป้องกันและบรรเทา ... ดูเพิ่มเติม
 27 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ท่านพระครูปัญญา เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส (วัดห้วยเป้า) อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเป้า
 รายละเอียด : 27 พฤษภาคม 2562 ท่านพระครูปัญญา เจ้าอาวาสวัดอรัญ ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 43 )
 เรื่อง : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : เวลา 8:30 น. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส ... ดูเพิ่มเติม
 19 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 65 )
 เรื่อง : อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่กลุ่มเสี่ยง ณ บ้านแม่กอน
 รายละเอียด : เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนางสาวนงนุ ... ดูเพิ่มเติม
 14 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 45 )
 เรื่อง : พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
 รายละเอียด : (8:30 น.) พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านขุน ... ดูเพิ่มเติม
 11 พฤษภาคม 2562 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง พ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำรถน้ำขนาด 4,000 ลิตร พ่นละ ... ดูเพิ่มเติม