ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด
 26 มกราคม 2563 ( เปิด : 12 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้นำรถบรรทุกน้ำออกพุ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและหมอกควันภายในพื้นที่ (สัปดาห์ 4)
 รายละเอียด : ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563 (ส ... ดูเพิ่มเติม
 20 มกราคม 2563 ( เปิด : 7 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 4 หย่อมบ้านปางเบาะ)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 20 มกราคม 2563 ( เปิด : 31 )
 เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว 16 - 20 มกราคม 2563
 รายละเอียด : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563 เทศบาลตำ ... ดูเพิ่มเติม
 19 มกราคม 2563 ( เปิด : 8 )
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1 ณ บ้านแม่ก๋อน
 รายละเอียด : การฝึกอบรมหลักสูตรราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสป ... ดูเพิ่มเติม
 18 มกราคม 2563 ( เปิด : 31 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงร่วมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ องค์พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 รายละเอียด : วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น "วันยุทธหัตถี" " ... ดูเพิ่มเติม
 17 มกราคม 2563 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 5 หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 16 มกราคม 2563 ( เปิด : 5 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 4 บ้านแม่จา)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 15 มกราคม 2563 ( เปิด : 7 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 14 มกราคม 2563 ( เปิด : 10 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 6 บ้านขุนคอง)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 14 มกราคม 2563 ( เปิด : 4 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม
 11 มกราคม 2563 ( เปิด : 18 )
 เรื่อง : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร ... ดูเพิ่มเติม
 09 มกราคม 2563 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง)
 รายละเอียด : กิจกรรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญ ... ดูเพิ่มเติม