ข่าวสารกิจกรรม แสดงทั้งหมด
 25 เมษายน 2562 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : ชป.ตำบลทุ่งข้าวพวง ลาดตระเวนพื้นที่ หย่อมบ้านแม่จาเหนือ , หย่อมบ้านแม่จาน้อย
 รายละเอียด : ▶ วันนี้ (25 เมษายน 2562) ทีม ชป.ตำบลทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
 25 เมษายน 2562 ( เปิด : 20 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 รายละเอียด : 25 เมษายน 2562 เวลา 8:00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
 25 เมษายน 2562 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : ทีม ชป.ตำบลทุ่งข้าวพวง ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
 รายละเอียด : 25 เม.ย 2562 เวลา 09:00 น. ทีม ชป.ตำบลทุ่งข้าวพว ... ดูเพิ่มเติม
 24 เมษายน 2562 ( เปิด : 48 )
 เรื่อง : โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาลประจำปี 2562
 รายละเอียด : 24 เมษายน 2562 โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำ ... ดูเพิ่มเติม
 19 เมษายน 2562 ( เปิด : 19 )
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 5 บ้านแม่กอน
 รายละเอียด : 19 เม.ย.2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อ ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2562 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ประชุมวางแผนปฏิบัติการดับไฟป่า / คุณศรีพรรณ สุภาเลิศ มอบน้ำ-เครื่องดื่มให้ทีมดับไฟป่า ชป.ตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันนี้ 16 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 น.ทีมชป.ตำบลทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม
 15 เมษายน 2562 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่วันนี้
 รายละเอียด : วันนี้ 15 เม.ย.62 เวลา 08:45 น.ทีม ชป.ตำบลทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
 12 เมษายน 2562 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเภณีสงกรานต์ มีกิจกรรม ...
 รายละเอียด : โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเภณีสงกรานต์ มีกิจกรร ... ดูเพิ่มเติม
 11 เมษายน 2562 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 รายละเอียด : 11 เม.ย. 2562 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้ว ... ดูเพิ่มเติม
 08 เมษายน 2562 ( เปิด : 28 )
 เรื่อง : ร่วมกันดับไฟบริเวณ ทางหลวงสายแม่จา-เวียงแหง กม.ที่ 15-16
 รายละเอียด : - ทต.ทุ่งข้าวพวงสนับสนุนรถน้ำ 4,000 ลิตร พร้อม จนท ... ดูเพิ่มเติม
 08 เมษายน 2562 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : พันโทเดชาธร สายหยุด มอบอาหาร,เครื่องดื่มพร้อมปัจจัยค่าอาหาร ให้ทีมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันนี้ (8 เม.ย. 2562 18:00 น.) พันโทเดชาธร สายหยุด ... ดูเพิ่มเติม
 07 เมษายน 2562 ( เปิด : 17 )
 เรื่อง : (เวลา 14:45 น.) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำรถบรรทุกน้ำพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
 รายละเอียด : วันนี้ (7 เม.ย. 2562) เวลา 14:45 น. เทศบาลตำบลทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม