ข่าวสารกิจกรรม

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
 17 กันยายน 2563 ( เปิด : 46 )
 เรื่อง : นายฉอ้อน เขื่อน​เพชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดการแข่งขัน​กีฬากลุ่มโรงเรียน 63
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน​ 2563 นายฉอ้อน เขื่อน​เพชร นายกเทศมนตรี​เทศบา ... ดูเพิ่มเติม
 17 กันยายน 2563 ( เปิด : 42 )
 เรื่อง : โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย
 รายละเอียด : 17 กันยายน 2563 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ของพนักงานเทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
 06 กันยายน 2563 ( เปิด : 96 )
 เรื่อง : วท.เชียงใหม่ ร่วมกับ ทต.ทุ่งข้าวพวง เปิดบริการศูนย์ Fix It Center 4-6 ก.ย.63
 รายละเอียด : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เปิดให้บริการศูนย์ Fix It Center ... ดูเพิ่มเติม
 04 กันยายน 2563 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมการประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ณ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ และคณะกรร ... ดูเพิ่มเติม
 03 กันยายน 2563 ( เปิด : 81 )
 เรื่อง : โครงการ อบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ณ ริมดอยรีสอร์ท
 รายละเอียด : โครงการ : อบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาท้องถิ่น , พนั ... ดูเพิ่มเติม
 19 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ - สมัยที่ 3 - ครั้งที่ 1
 รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ - สมัยที่ 3 - ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 19 สิ ... ดูเพิ่มเติม
 19 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 51 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ต้อนรับคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ ณ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ร่วมกับผู้น ... ดูเพิ่มเติม
 14 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 131 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการ ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
 12 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 120 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ทต.เชียงดาว
 รายละเอียด : วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีต ... ดูเพิ่มเติม
 07 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 78 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป ... ดูเพิ่มเติม
 06 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 39 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย พื้นที่แม่จาเหนือ , ห้วยเป้า
 รายละเอียด : 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก , ชิค ... ดูเพิ่มเติม
 04 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 120 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกสำรวจความเสียหาย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎร
 รายละเอียด : 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
 03 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 60 )
 เรื่อง : หน่วยกู้ภัยอินทรีย์ ทต.ทุ่งข้าวพวงได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางบริเวณ บ.แม่จา
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. หน่วยกู้ภัยอินทรีย์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ท ... ดูเพิ่มเติม
 01 สิงหาคม 2563 ( เปิด : 73 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย ณ บ้านห้วยทรายขาว หมู ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 89 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และคณะ โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร ( นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง ) พร้อมด้วย ... ดูเพิ่มเติม
 28 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ทต.เชียงดาว
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) เข้าร่วมพิธีถ ... ดูเพิ่มเติม
 25 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 89 )
 เรื่อง : โครงการ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์แคบหมู ณ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : โครงการ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเสริมตำบลทุ่งข้าวพวง ตามหลักเศรษฐก ... ดูเพิ่มเติม
 16 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 343 )
 เรื่อง : 14-16 ก.ค.63 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุม ทต.ทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง จัดโครง ... ดูเพิ่มเติม
 03 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 105 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ร่วม ฺBig Cleaning Day ป้องกันไข้เลือดออก ณ กองร้อย ตชด.335
 รายละเอียด : 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ... ดูเพิ่มเติม
 02 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 177 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร ถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด ประจำปี 63
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร นายกเทศมน ... ดูเพิ่มเติม
 02 กรกฏาคม 2563 ( เปิด : 146 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง เข้าร่วมอบรมโครงการ เผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 รายละเอียด : 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดย นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว (หัวหน้าสำน ... ดูเพิ่มเติม
 24 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 49 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร เข้าร่วมเวทีประชาคมแผนพัฒนาฯ (พชร.) บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นา ... ดูเพิ่มเติม
 15 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 127 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร ร่วมกับ รพ.สต.ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนต ... ดูเพิ่มเติม
 12 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 66 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงสนับสนุน Backhoe พร้อม จนท.ร่วมก่อสร้างฝายทดน้ำแม่ก๋อนหลวง ตามโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสนับสนุน รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบ (Backhoe) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมก ... ดูเพิ่มเติม
 11 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 49 )
 เรื่อง : (11 มิ.ย.) ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันที่พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย ... ดูเพิ่มเติม
 10 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 65 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ณ บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.4 บ้านห้วยเป้า
 รายละเอียด : 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ... ดูเพิ่มเติม
 10 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 60 )
 เรื่อง : ประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือน มิ.ย.63 เพื่อหารือ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 รายละเอียด : 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศ ... ดูเพิ่มเติม
 08 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 146 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงร่วมกับ รพ.สต.Big Cleaning Day และพ่นหมอกควัน-ULV กำจัดยุงลาย หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ... ดูเพิ่มเติม
 04 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 41 )
 เรื่อง : (4 มิ.ย.) ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย พื้นที่หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV ก ... ดูเพิ่มเติม
 03 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 107 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำฝายเกษตรห้วยส้าน บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีต ... ดูเพิ่มเติม
 02 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 47 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร ส่งมอบท่อ PVC ให้กับคณะกรรมการฯหย่อมบ้านแม่จาเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
 01 มิถุนายน 2563 ( เปิด : 58 )
 เรื่อง : (1 มิ.ย.) ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ รพ.สต.ได้ออก Big Cleaning Day และพ่นหมอกควัน-ULV กำจัดยุงลาย หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ทต.ทุ่งข้าวพวงร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง ได้ออก Big Cleaning ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2563 ( เปิด : 91 )
 เรื่อง : 18 - 25 พ.ค.63 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ... ดูเพิ่มเติม
 22 พฤษภาคม 2563 ( เปิด : 149 )
 เรื่อง : (22) ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน มอบเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากสมาคมสันนิบาตฯ มอบผู้สูงอายุและผู้ป่วย
 รายละเอียด : วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตร ... ดูเพิ่มเติม
 19 พฤษภาคม 2563 ( เปิด : 140 )
 เรื่อง : (19) ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ รพ.สต. ผู้นำชุมชน มอบเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากสมาคมสันนิบาตฯ มอบผู้สูงอายุและผู้ป่วย
 รายละเอียด : 19 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพ ... ดูเพิ่มเติม
 14 พฤษภาคม 2563 ( เปิด : 63 )
 เรื่อง : (14 พ.ค.) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในพื้นที่
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ... ดูเพิ่มเติม
 13 พฤษภาคม 2563 ( เปิด : 67 )
 เรื่อง : 5 -13 พ.ค. 63 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ... ดูเพิ่มเติม
 30 เมษายน 2563 ( เปิด : 112 )
 เรื่อง : 24-30 เม.ย. 63 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ... ดูเพิ่มเติม
 28 เมษายน 2563 ( เปิด : 62 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายทินกร ทานา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มอบกระเบื้องแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ
 รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายทินกร ทานา (หัวหน ... ดูเพิ่มเติม
 24 เมษายน 2563 ( เปิด : 110 )
 เรื่อง : 17-24 เม.ย.63 ศูนย์ฯไฟป่าทุ่งข้าวพวงจัดชุดลาดตระเวนภาคกลางวันและกลางคืนนอนค้างคืนในป่า เพื่อเฝ้าระวังการเผาป่าตามนโยบายฯ
 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง จัดชุดลาดตระเวนภาคกลางวัน และภาคกลางคืนนอนค้างคืนใน ... ดูเพิ่มเติม
 22 เมษายน 2563 ( เปิด : 198 )
 เรื่อง : 16-22 เม.ย. 63 ทต.ทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ... ดูเพิ่มเติม
 17 เมษายน 2563 ( เปิด : 45 )
 เรื่อง : คุณทิพย์สุดา วงศ์สุข มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 คุณทิพย์สุดา วงศ์สุข มอบน้ำดื่ม , เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่ ... ดูเพิ่มเติม
 12 เมษายน 2563 ( เปิด : 20 )
 เรื่อง : พ.ท.ฐานพัฒน์ แสงนาค ผู้บังคับกองฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวงและมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายย 2563 พ.ท.ฐานพัฒน์ แสงนาค (ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วย ... ดูเพิ่มเติม
 12 เมษายน 2563 ( เปิด : 26 )
 เรื่อง : ร้านนิยมพานิชสาขาทุ่งข้าวพวง มอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 ร้านนิยมพานิชสาขาทุ่งข้าวพวง มอบข้าวเหนียว , ไก่ทอด , น้ำพร ... ดูเพิ่มเติม
 11 เมษายน 2563 ( เปิด : 98 )
 เรื่อง : ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวงนำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลฯและกำลังพลจากภาครัฐเข้าดับไฟป่า บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิ ... ดูเพิ่มเติม
 10 เมษายน 2563 ( เปิด : 17 )
 เรื่อง : ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง และกำลังพลจากภาครัฐเข้าดับไฟป่า บ.ขุนคอง สามารถควบคุมไฟไว้ได้
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง และกำลังพลจากภาครัฐ จัดช ... ดูเพิ่มเติม
 09 เมษายน 2563 ( เปิด : 175 )
 เรื่อง : ตัวแทนกลุ่มแม่ค้าตลาดสดเชียงดาวนำโดยคุณเสาวณี บุญสม มอบเครื่องเป่าลมให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ตัวแทนกลุ่มแม่ค้าตลาดสดเชียงดาว นำโดยคุณเสาวณี บุญสม มอบเครื่องเป่าลม ดับไฟป่าให้กับศูนย์ป ... ดูเพิ่มเติม
 09 เมษายน 2563 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : ร้านเดอะเวสวิลเลจรีสอร์ทเชียงดาว มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ร้าน The Wes Village (เดอะเวสวิลเลจรีสอร์ทเชียงดาว) ได้มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการดั ... ดูเพิ่มเติม
 08 เมษายน 2563 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ท่าศาลา (วัดศรีบัวเงิน วัดบวกครกหลวง) มอบอาหาร-น้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนท่าศาลา เชียงใหม่ (วัดศรีบัวเงิน วัดบวกครกห ... ดูเพิ่มเติม
 08 เมษายน 2563 ( เปิด : 14 )
 เรื่อง : สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยทัยพายัพ มอบอาหาร-น้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มใ ... ดูเพิ่มเติม
หน้าทั้งหมด : 7
( 1 / 7)
( 2 / 7)
( 3 / 7)
( 4 / 7)
( 5 / 7)
( 6 / 7)
( 7 / 7)