ข่าวสารกิจกรรม

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหา ...
 22 กันยายน 2564 New ใหม่ 1 สัปดาห์ ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 นำโดย พ.อ.จิรายุ จิตร ... ดูเพิ่มเติม
 21 กันยายน 2564 New ใหม่ 1 สัปดาห์ ( เปิด : 25 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภค จากทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริ ... ดูเพิ่มเติม
 20 กันยายน 2564 New ใหม่ 1 สัปดาห์ ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ มอบถุงยังชีพและของอุปโภคบริโภค ให้พี่น้อง บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน บุ ... ดูเพิ่มเติม
 19 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร เครื่องดื่ม จากกลุ่มรถวิบากบ้านแม่จาเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร เครื่องดื่ม ... ดูเพิ่มเติม
 17 กันยายน 2564 ( เปิด : 80 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบของอุปโภคบริโภค จากศิลปินวงกลิ่นเอื้องเสียงซึงเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบของอุปโภคบริโภค ... ดูเพิ่มเติม
 17 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : ท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร ท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ และท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน บ.ห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย ... ดูเพิ่มเติม
 17 กันยายน 2564 ( เปิด : 10 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ จุดบริการฉีดวัคซีน บ.ห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ข้าวกล่อง ผ ... ดูเพิ่มเติม
 16 กันยายน 2564 ( เปิด : 19 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนจากท่าน สจ.สัญญา ไวยเนตร เพื่อสมทบช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบ ... ดูเพิ่มเติม
 16 กันยายน 2564 ( เปิด : 7 )
 เรื่อง : ภาพบรรยากาศการตรวจ Covid-19 แบบ Swab ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : ภาพบรรยากาศการตรวจ Covid-19 แบบ Swab สำหรับตรวจประชาชนในพื้นที่เฉพาะกลุ่ม วันพฤหัสบดีที่ ... ดูเพิ่มเติม
 16 กันยายน 2564 ( เปิด : 9 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภคจากผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเป้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภค จา ... ดูเพิ่มเติม
 15 กันยายน 2564 ( เปิด : 21 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภค ชุดกักตัวและชุด PPE จาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภค , ชุด ... ดูเพิ่มเติม
 15 กันยายน 2564 ( เปิด : 46 )
 เรื่อง : 15 ก.ย.64 ทต.ทุ่งข้าวพวงจัดเตรียมสถานที่ พร้อมสำหรับการตรวจ Covid-19 แบบ Swab ในวันพรุ่งนี้ 16 ก.ย.64
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดเตรียมสถานที่ พร้อมสำหรับการตรวจ Covid-19 แ ... ดูเพิ่มเติม
 15 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภคจาก พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผอ.รมน.จ.เชียงใหม่ พ.ต.พัฒนชัย นันทะเรือน รอง หน.ฝ่ายงานข่าว
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร (รอง ผอ.รมน.จ.เชียงใหม่) พ.ต ... ดูเพิ่มเติม
 15 กันยายน 2564 ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหารของอุปโภคบริโภค จากทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 รายละเอียด : วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบอาหาร ของอุปโภคบริโภคจาก ทีม ... ดูเพิ่มเติม
 14 กันยายน 2564 ( เปิด : 27 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบถุงยังชีพจาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบถุงยังชีพจาก สถานีกาชาดที่ 3 เช ... ดูเพิ่มเติม
 14 กันยายน 2564 ( เปิด : 11 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ออกสำรวจความเสียหายไหล่ทางและท่อระบายน้ำ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันอังคาร 14 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ ... ดูเพิ่มเติม
 13 กันยายน 2564 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบน้ำดื่มจาก ธ.กรุงไทยสาขาเชียงดาว เพื่อมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาว เ ... ดูเพิ่มเติม
 12 กันยายน 2564 ( เปิด : 134 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง มอบไข่ไก่ 155 แผง จากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว มอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลั ... ดูเพิ่มเติม
 12 กันยายน 2564 ( เปิด : 121 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบไข่ไก่ 155 แผง จากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว นำโดย นายส ... ดูเพิ่มเติม
 11 กันยายน 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 พื้นที่ บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ... ดูเพิ่มเติม
 11 กันยายน 2564 ( เปิด : 13 )
 เรื่อง : 11 ก.ย.64 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโค ... ดูเพิ่มเติม
 10 กันยายน 2564 ( เปิด : 35 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.ทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) คณะผู้บร ... ดูเพิ่มเติม
 10 กันยายน 2564 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบน้ำดื่มจากร้านนิ่มลิสซิ่งเชียงดาว ร้านนานาเชียงดาว และธนาคาร ธกส.เชียงดาว เพื่อมอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบน้ำดื่มจาก ร้านนานาเชียงดาว , ... ดูเพิ่มเติม
 10 กันยายน 2564 ( เปิด : 22 )
 เรื่อง : 10 ก.ย.64 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโค ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 40 )
 เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) รับมอบมุ้งและเครื่องนอน จากค่ายพิชิตปรีชากร
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) รับมอบมุ้งและเครื่องนอนจาก ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 57 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดตั้งสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดตั้งสถานที่กักกันตัว ประเภท Local Quaran ... ดูเพิ่มเติม
 09 กันยายน 2564 ( เปิด : 17 )
 เรื่อง : 9 ก.ย.64 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ... ดูเพิ่มเติม
 08 กันยายน 2564 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด19 โดยมีท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ให้การต้อนรับ
 รายละเอียด : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ (ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว) ... ดูเพิ่มเติม
 08 กันยายน 2564 ( เปิด : 24 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) รับมอบชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และเครื่องดื่ม
 รายละเอียด : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. คุณเอื้องไพร สำลีอ่อน พร้อมลูกๆ คุณมลธิชา กองรัตน์ ... ดูเพิ่มเติม
 31 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยท่านนายกฯ ศรีวอน บุญกองรัตน์ ร่วมกับชาวบ้าน Big Cleaning Day บ.ห้วยตีนตั่ง
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นาย ... ดูเพิ่มเติม
 23 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 67 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดินสไลด์ บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
 22 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 48 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดฯ สฤษดิ์ สุภาเลิศ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ หย่อมบ้านปางเบาะ
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ... ดูเพิ่มเติม
 21 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 86 )
 เรื่อง : ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาชนพื้นที่ทุ่งข้าวพวงและเมืองนะ ณ ทต.ทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน COVID-19 เชิงรุก โดย รพ.เชียงดาว สำ ... ดูเพิ่มเติม
 20 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 22 )
 เรื่อง : ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : 20 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ประชุมพิจารณา ... ดูเพิ่มเติม
 20 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ​สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สม ... ดูเพิ่มเติม
 04 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 72 )
 เรื่อง : (4) ทต.ทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา ... ดูเพิ่มเติม
 03 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 69 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก ทีมงานจิตอาสาต้านภัยโควิดเชียงดาว เพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่4 (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงขอกราบขอบพระคุณ ทีมงานจิตอาสาต้านภัยโค ... ดูเพิ่มเติม
 02 สิงหาคม 2564 ( เปิด : 35 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากท่าน ส.ส.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อนำไปมอบให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่4 (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากท่าน ส.ส.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อนำไป ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 49 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง มาตรการควบคุมการเข้า-ออก และมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ บ.แม่จา
 รายละเอียด : 31 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ย ... ดูเพิ่มเติม
 31 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 73 )
 เรื่อง : (31) ทต.ทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่ 4 (หย่อมบ้านคนเมือง)
 รายละเอียด : 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มอบถุงยังชีพให้พี่น้อง บ.แม่จา หมู่ ... ดูเพิ่มเติม
 21 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 86 )
 เรื่อง : นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ร่วมแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่ ป้องกันการระบาด COVID-19
 รายละเอียด : วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) , สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ อสม. ... ดูเพิ่มเติม
 20 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 80 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์ก ... ดูเพิ่มเติม
 19 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 44 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงนำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หย่อม บ.ปางเบาะ
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบล ... ดูเพิ่มเติม
 14 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) มอบถุงยังชีพในเขตพื้นที่ตำบล
 รายละเอียด : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
 13 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 38 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อตกลงเงื่อนไขในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลท ... ดูเพิ่มเติม
 07 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 59 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ประชุมกลั่นกรองเทศบัญญัติ 2565
 รายละเอียด : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้ ... ดูเพิ่มเติม
 05 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 66 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภาคสนาม บ.ห้วยเป้า และ บ.ห้วยตีนตั่ง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจวิเ ... ดูเพิ่มเติม
 02 กรกฏาคม 2564 ( เปิด : 54 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนางวไลพร กันทะวงค์ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ... ดูเพิ่มเติม
 25 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 490 )
 เรื่อง : โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวง ได้จัดกิจกรรมวันต่ ... ดูเพิ่มเติม
 24 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 59 )
 เรื่อง : (24) ทต.ทุ่งข้าวพวง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการพัฒนาที่จะบรรจุในร่างเทศบัญญัติ ปี 2565
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นางวไลพร กันทะวงค์ (รองนายกเทศมนตรี) ... ดูเพิ่มเติม
 22 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 154 )
 เรื่อง : (22) ทต.ทุ่งข้าวพวง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการพัฒนาที่จะบรรจุในร่างเทศบัญญัติ ปี 2565
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดย นางวไลพร กันทะวงค์ (รองนายกเทศมนตรี) ... ดูเพิ่มเติม
 18 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 255 )
 เรื่อง : ตัวแทนจาก ทต.ทุ่งข้าวพวงมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในงานขาวดำ บ.ห้วยตีนตั่ง
 รายละเอียด : 18 มิถุนายน 2564 นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลทุ่ ... ดูเพิ่มเติม
 18 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 35 )
 เรื่อง : ตัวแทนจาก ทต.ทุ่งข้าวพวงมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในงานขาวดำ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : 18 มิถุนายน 2564 นายอุดม วังโส และนายเวียงชัย พลเยี่ยม (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2) เป็นตัวแ ... ดูเพิ่มเติม
 17 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 42 )
 เรื่อง : โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัด ทต.ทุ่งข้าวพวง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จัดพิธี ... ดูเพิ่มเติม
 17 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 76 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าฯ ณ วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำ ... ดูเพิ่มเติม
 16 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 51 )
 เรื่อง : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ จนท.
 รายละเอียด : 16 มิถุนายน 2564 นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหาขยะพื้นท ... ดูเพิ่มเติม
 14 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงเข้าร่วมประชุม โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด ณ บ้านแม่กอน
 รายละเอียด : ทต.ทุ่งข้าวพวงเข้าร่วมประชุม โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด ณ บ้านแม่กอน หมู่ 2 ต.ทุ่ง ... ดูเพิ่มเติม
 14 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 47 )
 เรื่อง : วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ ... ดูเพิ่มเติม
 11 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 290 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างรั้ว ศพด.บ้านแม่จาเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมก ... ดูเพิ่มเติม
 10 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 30 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารโรงเรียนบ้านห้วยเป้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง ล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารโรงเรียนบ้านห้วย ... ดูเพิ่มเติม
 10 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 91 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน อ่างเก็บน้ำบ้านแม่จา
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ ( ... ดูเพิ่มเติม
 08 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย โ ... ดูเพิ่มเติม
 08 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 23 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงประชุมพนักงานจ้างประจำเดือน เพื่อหารือ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 8:30 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศ ... ดูเพิ่มเติม
 07 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 29 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย โรงเรียนบ้านขุนคอง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำ ... ดูเพิ่มเติม
 04 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 141 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้าน บ้านห้วยเป้า ได้ดำเนินงานซ่อมแซมฝายน้ำซุ้ม แล้วเสร็จ
 รายละเอียด : กองช่าง ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้าน บ้านห้วยเป้า ได้ดำเนินงานซ่อมแซมฝายน้ำซุ้ม แล้วเสร็จ ... ดูเพิ่มเติม
 03 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 37 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงสนับสนุนรถ Backhoe พร้อม จนท. ปรับพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ (พชร.) ฝายหัวนา บ.แม่กอน
 รายละเอียด : กองช่าง ทต.ทุ่งข้าวพวง สนับสนุนรถ Backhoe พร้อม จนท. ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างฝายเกษตร (ฝา ... ดูเพิ่มเติม
 03 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 34 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นา ... ดูเพิ่มเติม
 02 มิถุนายน 2564 ( เปิด : 233 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ร่วมกับชาวบ้าน บ้านห้วยเป้า ได้ดำเนินงานซ่อมแซมฝายน้ำซุ้ม
 รายละเอียด : 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ดำเ ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 45 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ประชุมประชาคม บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 518 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาล ตรวจสารปนเปื้อนอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังควา ... ดูเพิ่มเติม
 26 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 186 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ร่วมโครงการปลูกป่า บ.แม่กอน
 รายละเอียด : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สมาชิกสภาเทศบาล ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 44 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาชนบทฯ บ.แม่กอน
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับวัสด ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 37 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษ เพื่อเก็บ คัดแยก กำจัด ประจำเดือนพฤษภาคม 64
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ทั้ง 7 หมู่ ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 32 )
 เรื่อง : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหารั้วบ้านชาวบ้านถูกน้ำกัดเซาะ พร้อมทั้งมอบหมายให้ จนท.ให้ความช่วยเหลือ
 รายละเอียด : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ออกสำรวจปัญหา รั้วบ้านชาวบ้านถูกน้ำก ... ดูเพิ่มเติม
 25 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 31 )
 เรื่อง : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหาขยะพร้อมทั้งมอบหมายให้ จนท.กำจัดขยะในพื้นที่ ณ บ.ขุนคอง
 รายละเอียด : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหาขยะพื้นที่บ้านขุนคอง พร้อมท ... ดูเพิ่มเติม
 18 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 59 )
 เรื่อง : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ตรวจดูความเรียบร้อยให้คำแนะนำ งานซ่อมแซมฝายห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 18 พฤศภาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลท ... ดูเพิ่มเติม
 18 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 53 )
 เรื่อง : นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) สำรวจปัญหาบ่อขยะพื้นที่ห้วยทรายขาวและห้วยเป้า
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบ ... ดูเพิ่มเติม
 17 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 75 )
 เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
 รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 นายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบล ... ดูเพิ่มเติม
 17 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 47 )
 เรื่อง : นายสัญญา ไวยเนตร (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มอบอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายสัญญา ไวยเนตร (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง ... ดูเพิ่มเติม
 11 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 107 )
 เรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเ ... ดูเพิ่มเติม
 09 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 79 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านปลัดเทศบาลสฤษดิ์ สุภาเลิศ ออกสำรวจและมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ
 รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล รักษาราช ... ดูเพิ่มเติม
 06 พฤษภาคม 2564 ( เปิด : 39 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงออกพื้นที่ ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวงออกพื้นที่ ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับประ ... ดูเพิ่มเติม
 30 เมษายน 2564 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงประชุมพนักงานจ้างประจำเดือน เพื่อหารือ สร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 รายละเอียด : 30 เมษายน 2564 เวลา 8:30 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล รักษาราช ... ดูเพิ่มเติม
 28 เมษายน 2564 ( เปิด : 64 )
 เรื่อง : คุณสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (จพง.ป้องกันฯ) มอบเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มชูกำลังให้กับ จนท.ด่านคัดกรอง Covid-19 บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. คุณสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ... ดูเพิ่มเติม
 28 เมษายน 2564 ( เปิด : 103 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง Big Cleaning Day ประจำปี 2564
 รายละเอียด : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้ Big Cleaning Day ทำกิจกรรม ... ดูเพิ่มเติม
 27 เมษายน 2564 ( เปิด : 252 )
 เรื่อง : คุณสุพรรณ อิ่มสมบัติ ได้ฝากมอบเงินให้ จนท.ด่านคัดกรอง Covid-19 บ.ห้วยทรายขาวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและขวัญกำลังใจ
 รายละเอียด : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 คุณสุพรรณ อิ่มสมบัติ ได้ฝากมอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้เจ้าหน้า ... ดูเพิ่มเติม
 23 เมษายน 2564 ( เปิด : 72 )
 เรื่อง : ท่านปลัดเทศบาลสฤษดิ์ สุภาเลิศ ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง Covid-19 พื้นที่แม่จาเหนือ , แม่กอน , ปางเบาะ
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท ... ดูเพิ่มเติม
 22 เมษายน 2564 ( เปิด : 81 )
 เรื่อง : นายชัชวาลย์ พุทธโธ (นายอำเภอเชียงดาว)​ ตรวจเยี่ยมคัดกรอง Covid-19 ณ บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายชัชวาลย์ พุทธโธ (นายอำเภอเชียงดาว)​ ตรวจเยี่ยมด่ ... ดูเพิ่มเติม
 21 เมษายน 2564 ( เปิด : 158 )
 เรื่อง : 19-21 เม.ย. ทต.ทุ่งข้าวพวงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ แม่กอน แม่จา แม่จาเหนือ ขุนคอง
 รายละเอียด : 19 - 21 เมษายน 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ ... ดูเพิ่มเติม
 20 เมษายน 2564 ( เปิด : 77 )
 เรื่อง : พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (เจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล) มอบเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มชูกำลังให้กับ จนท.ด่านคัดกรอง Covid-19
 รายละเอียด : 20 เมษายน 2564 พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (เจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล) มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ และ ... ดูเพิ่มเติม
 19 เมษายน 2564 ( เปิด : 78 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งด่านบูรณาการเฝ้าระวังและคัดกรอง Covid-19 บ.ห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบ ... ดูเพิ่มเติม
 17 เมษายน 2564 ( เปิด : 285 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันโรค การตั้งด่านคัดกรอง Covid-19
 รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงนำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ( ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 45 )
 เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงออกปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงออกปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบล ... ดูเพิ่มเติม
 16 เมษายน 2564 ( เปิด : 58 )
 เรื่อง : ท่านปลัดเทศบาลสฤษดิ์ สุภาเลิศ ออกเยี่ยมด่านตรวจคัดกรอง Covid19 ประจำหมู่บ้าน พื้นที่ปางเบาะ,แม่กอน,ห้วยป่าฮ่อม
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล ... ดูเพิ่มเติม
 15 เมษายน 2564 ( เปิด : 280 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกสำรวจและมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (เจ้าพนักงา ... ดูเพิ่มเติม
 14 เมษายน 2564 ( เปิด : 75 )
 เรื่อง : นายณรงค์ พรหมปัญญา (อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ.แม่กอน) มอบเครื่องดื่มชูกำลัง หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่
 รายละเอียด : วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ร่วมกับ อปพร. ทุ่งข้าวพวง , ทหาร , จนท. รพ. ... ดูเพิ่มเติม
 12 เมษายน 2564 ( เปิด : 19 )
 เรื่อง : นายสัญญา ไวยเนตร (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มอบเครื่องดื่มชูกำลัง หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , อปพร.ตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงส ... ดูเพิ่มเติม
 11 เมษายน 2564 ( เปิด : 144 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์
 รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , อปพร.ตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่ว ... ดูเพิ่มเติม
 09 เมษายน 2564 ( เปิด : 93 )
 เรื่อง : กิจกรรมรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (สงกรานต์วิถีใหม่)
 รายละเอียด : กิจกรรมรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (สงกรานต์วิถีใหม่) โครง ... ดูเพิ่มเติม
 09 เมษายน 2564 ( เปิด : 276 )
 เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจติดตามการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับการตรวจติดตามการบริการสาธารณะขององค์ ... ดูเพิ่มเติม
หน้าทั้งหมด : 5
( 1 / 5)
( 2 / 5)
( 3 / 5)
( 4 / 5)
( 5 / 5)