ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ทต.เชียงดาว

รายละเอียด :
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
28 กรกฏาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 63 : IP : 3.92.74.105