ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และคณะ โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน จ.เชียงใหม่

รายละเอียด :
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นายฉอ้อน เขื่อนเพชร ( นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง )
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สภาเทศบาล , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน , หน่วยงานภาครัฐ
ต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ( รองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ) และคณะโครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน จ.เชียงใหม่ กรณีผลักดัน จุดผ่อนปรนทางการค้ากิ่วผาวอก , หลักแต่ง
พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป
ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
31 กรกฏาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 88 : IP : 3.92.74.105