ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย บ.ห้วยทรายขาว

รายละเอียด :
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่น ULV กำจัดยุงลาย
ณ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
01 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 72 : IP : 3.92.74.105