ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกสำรวจความเสียหาย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎร

รายละเอียด :
4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดย นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์ (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน)
ได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรเบื้องต้น
พื้นที่ หมู่ 4 บ.แม่จา , หมู่ 5 บ.ห้วยทรายขาว เพื่อเยียวยาต่อไป

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
04 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 119 : IP : 3.92.74.105