ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกพ่นหมอกควันและ ULV กำจัดยุงลาย พื้นที่แม่จาเหนือ , ห้วยเป้า

รายละเอียด :
6 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก , ชิคุนกุนยา
โดยออกพ่นหมอกควัน ร่วมกับละอองฝอย ULV สารกำจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยและบริเวณใกล้เคียง 100 เมตร
พื้นที่ 1. หย่อมบ้านแม่จาเหนือ 2. บ้านห้วยเป้า บริเวณสถานรับเลี้ยงเด็กสานฝันเนอสเซอรี่ , โรงเรียนบ้านห้วยเป้า
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
06 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 38 : IP : 3.92.74.105