ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(LPA : Local Performance Assessment)
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
07 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 77 : IP : 3.92.74.105