ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ทต.เชียงดาว

รายละเอียด :
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง นำโดยนายฉอ้อน เขื่อนเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)
นายโสภณ ติหวิ่ง (รองนายกเทศมนตรี) และนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 22 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
วันที่ :
12 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 119 : IP : 3.92.74.105