ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ.ห้วยทรายขาว

รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนางวไลพร กันทะวงค์ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)
นางคณิจตา ขัตหลง (รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2) และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
ณ บ.ห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
02 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 53 : IP : 3.227.235.216