ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาภาคสนาม บ.ห้วยเป้า และ บ.ห้วยตีนตั่ง

รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเบื้องต้นภาคสนาม
โดยนำน้ำประปาบริเวณ 4 จุด ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่
1. บ้านเรือนประชาชน บ.ห้วยตีนตั่ง
2. บ้านเรือนประชาชน บ.ห้วยเป้า
3. ประปาหอถังสูง บ.ห้วยตีนตั่ง
4. ประปาหอถังสูง บ.ห้วยเป้า

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
05 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 65 : IP : 3.227.235.216