ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ประชุมกลั่นกรองเทศบัญญัติ 2565

รายละเอียด :
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ประชุมกลั่นกรองเทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องมรกต เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
07 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 58 : IP : 3.227.235.216