ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง) ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อตกลงเงื่อนไขในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บ.ขุนคอง

รายละเอียด :
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
ทต.ทุ่งข้าวพวง นำโดยนายศรีวอน บุญกองรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)
พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ สุภาเลิศ (ปลัดเทศบาล) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ
ให้ข้อมูลและชี้แจงข้อตกลงเงื่อนไขในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ณ บ้านขุนคอง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
13 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
-
:
เปิด : 37 : IP : 3.227.235.216